Magdalena Andersson under dagens presskonferens.

Nyhet Regeringen och deras samarbetspartier presenterade under måndagen nya satsningar för att stärka kommunernas ekonomi, minska brottsligheten och öka tryggheten.

Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterade tillsammans med samarbetspartierna fem nya miljarder för i år, för att stärka kommunsektorn och medborgarnas tillgång till en god vård, skola och omsorg.

I en debattartikelAftonbladet presenterades satsningen under måndagen, och utöver de fem miljarderna utlovades även följande:

  • Statens institutionsstyrelse (SIS) tillförs 250 miljoner kronor för att kunna sänka avgifterna till kommunerna vid placering och behandling av ungdomar med psykosociala problem, däribland kriminalitet.

  • Domstolsväsendet stärks sammantaget med drygt med 400 miljoner för att kunna för att kunna minska handläggningstiderna, kompensera för ett ökat antal inkomna mål och korta tiden mellan brott och dom. Beloppet inkluderar 180 miljoner kronor till Migrationsdomstolarna för att kunna minska handläggningstiderna.

  • Också andra delar av rättsväsendet tillförs ytterligare resurser för att möta den grova och organiserade brottsligheten. Det handlar bland annat om förstärkningar av Säkerhetspolisen, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

  • Datainspektionen får ett tillskott för att bättre kunna hantera ansökningar om och tillsynen av övervakningskameror. Vi föreslår även att ytterligare medel avsätts till Tullverket, bland annat för att öka myndighetens närvaro vid gränserna.

– Det är lämpligt att redan nu ge kommuner och regioner detta besked så att de kan planera sin verksamhet, motiverade finansminister Magdalena Andersson under presskonferensen.

Satsningarna ska införas redan under 2020, samt ligga kvar även under 2021. Enligt samarbetspartierna skulle dessa satsningar ha presenterats hursomhelst, men tidigarelagts på grund av de utspel kring välfärdsfinansiering som skedde under partiledardebatten i riksdagen förra veckan.

Ett par timmar efter att januaripartierna presenterade sina förslag kallade Vänsterpartiet till presskonferens och meddelade att fem miljarder till välfärden inte är tillräckligt och att partiet därför kommer att fortsätta sina förhandlingar om mer resurser med Moderaterna. Ulla Andersson, V:s ekonomisk-politiska talesperson, motiverade det här genom att ge konkreta exempel på kommuner där tillskotten genom de fem utlovade miljarderna inte på lång väg täcker upp för planerade besparingar.

– Vänsterpartiet avser att gå vidare, och förhindra varenda neddragning som pågår. Därför kommer vi att fortsätta våra förhandlingar med Kristdemokraterna och Moderaterna för att få fram ännu mer pengar till välfärden.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor hade tidigare skrivit på Twitter att hon var inne på samma linje, och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna bekräftade i samband med V:s presskonferens i samma kanal att de vill fortsätta förhandla.

– Om 2020 ser krisartat ut ser det värre ut för 2021, sa Ulla Andersson, som berättade att nästa förhandlingsomgång med M och KD blir på tisdagen.

Alla tre partier säger sig vara beredda att gå fram med en ändringsbudget.