På tisdagsmorgonen informerade regeringen samtliga gruppledare för partierna i riksdagen om vilka åtgärder de planerar mot den våldsbejakande extremismen. “Vi måste vara mycket tydliga”, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson, till Dagens Arena.

– Våld eller hot som medel för att uppnå politiska mål kan aldrig accepteras i en demokrati, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson (FP), till Dagens Arena.

Hon säger att det är med stor oro som regeringen ser på de senaste månadernas händelser i framför allt Kärrtorp och Malmö, där nazister attackerat och misshandlat antirasister och feminister svårt.

– Händelserna i Kärrtorp, Malmö men även de nazistiska slagorden som sprejats på Vasa Real och en skola i Landskrona skapar oro. Jag tar den oron på oerhört stort allvar. Vi måste vara mycket tydliga, säger Birgitta Ohlsson.

Som demokratiminister ansvarar hon för en handlingsplan mot den våldsbejakande extremismen. I början av året presenterade regeringen dessutom rapporten ”Våldsbejakande extremism i Sverige”, som baseras på Säkerhetspolisens bedömningar. På tisdagen kallade därför Birgitta Ohlssons statssekreterare, Oscar Wåglund Söderström, samtliga gruppledare för partierna i riksdagen för att informera om regeringens arbete på området. Men även för att föra en diskussion om det fortsatta arbetet for att värna demokratin mot våldsamma krafter.

– Vi vet av erfarenhet att politiskt våld tenderar att öka när det är val. Detta år innebär som bekant två valrörelser. Regeringen har gjort ett gediget förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism och jag anser att det är viktigt att redovisa vad vi gjort, säger Birgitta Ohlsson och tillägger:

– Regeringen har sjösatt Sveriges första handlingsplan mot våldsbejakande extremism och Sverige leder ett EU-finansierat projekt mot högerextremism. Parallellt har integrationsminister Erik Ullenhag gjort insatser mot rasism och hatbrott.

Kommer regeringen att vidta några särskilda åtgärder mot den våldsbejakande extremismen som vi sett uttryck för de senaste veckorna?

– En förutsättning för arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism är att ha uppdaterade lägesbilder. Utredaren av rapporten ”Våldsbejakande extremism i Sverige” pekar bland annat på att det i Sverige finns en counterjihadrörelse som kan bli en del av den våldsbejakande extremismen i framtiden. Utredningen slår även fast att hatbrott är utmärkande för vit makt-miljön. De flesta av dessa brott kunde kopplas till vit makt-organisationerna Svenskarnas Parti, Svenska motståndsrörelsen eller Nationell Ungdom. Detta är något vi tar till oss i det fortsatta arbetet, säger Birgitta Ohlsson.

Polisen och Säpo har fått kritik för att inte ta det nazistiska våldet på tillräckligt stort allvar. Har det funnits en alltför naiv syn på det extremistiska våldet i Sverige?

– Det är viktigt att komma ihåg att det är Säkerhetspolisen som gör hotbedömningar – inte regeringen. Som EU- och demokratiminister oroas jag starkt över att högerextremism och rasism gror i vårt land och övriga EU. Sverige leder ett EU-finansierat projekt om hur högerextrema rörelser bäst förebyggs. I juni kommer vi anordna en slutkonferens i Stockholm och jag ser fram emot att ta del av projektets erfarenheter. Nazism är en del av Europas historia men får aldrig bli en del av dess framtid, säger Birgitta Ohlsson.