Alliansens etableringsreform skulle ta nyanlända närmare arbetsmarknaden. En ny utvärdering visar att reformen, som kostat miljardbelopp, inte gjort någon skillnad alls.

I december 2010 sjösattes etableringsreformen av den dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag (FP). Reformen beskrev som den största integrationspolitiska reformen på 25 år och innebar att staten, genom Arbetsförmedlingen, tog över ansvaret för nyanländas etablering från kommunerna.

Bland annat infördes ett system av etableringslotsar som med omedelbar verkan lades ner i februari i år. Arbetsförmedlingen hänvisade då till stora problem med kriminalitet, hot och misstänkt rekryteringsverksamhet till ”våldsbejakande grupper” bland etableringslotsarna.

Nu visar en forskningsrapport från Stockholms universitet att reformen inte har haft någon effekt överhuvudtaget, skriver SVT. Forskarna, som jämfört jobbchanser, inkomster och utbildning hos 12 000 nyanlända, kan inte se några skillnader hos de som fick den gamla hjälpen av kommunerna och de som fick den nya hjälpen av Arbetsförmedlingen.

Forskarna konstaterar att reformen ”trots högre kostnader inte har lyckats uppnå bättre utfall för deltagarna än då kommunen hade ansvaret för introduktionen”.

Dagens Arena har inte kunnat fastställa exakt hur mycket reformen har kostat. Men bara under 2014 betalades cirka 600 miljoner kronor i lotsersättning.