Mårten Schultz. Foto: Rikard Westman
Mårten Schultz. Foto: Rikard Westman

Liberala kvinnors förslag om ett tillståndskrav för tiggeri skulle i praktiken innebära ett kriminaliserande av tiggeriet, tror juristen Mårten Schultz.

I dag, torsdag, skrev Liberala kvinnor en debattartikel i DN där de föreslog ett tillståndskrav för passivt tiggeri. Detta framför allt för att skydda kvinnor från att utnyttjas samband med tiggandet. Liberala kvinnor skriver bland annat:

“Vi är övertygade om att ett tillståndsförfarande skulle ge många EU-medborgare, främst kvinnor, som har mycket liten eller ingen kunskap alls om det svenska rättsväsendet och som löper risk att utnyttjas sexuellt, möjlighet att anmäla övergrepp de utsatts för.”

Juristen Mårten Schultz tycker att det är en märklig motivering. Han tror inte att lagändringen skulle hjälpa de utsatta kvinnorna som Liberala kvinnor nämner.
– Jag är på ett övergripande plan skeptisk mot att hjälpa utsatta genom förbud. Det klingar lite Orwellskt. Det naturliga när människor i utsatthet inte anmäler brott borde vara att öka närvaron av rättsväsende och socialtjänst i de grupperna, säger han.

Mårten Schultz tror också att det skulle vara svårt att få förbudet att bara gälla passivt tiggeri som EU-migranter gör.
– Jag tror inte Liberala kvinnor räknar med att det här förbudet även skulle gälla de mer välbärgade människorna som tigger på stan, till exempel Röda korset och Frälsningsarmén.

Liberala kvinnor föreslår att folk skulle få ansöka om tillstånd för att tigga och att de i den processen skulle få hjälp av rättsväsendet.
– Det är väl osannolikt att de här ansökningarna skulle bli ifyllda och då blir den verkliga innebörden av detta att tiggandet blir kriminaliserat, säger Mårten Schultz.
Han är också förvånad över att förslaget kommer från just Liberala kvinnor.
– Man får komma ihåg att om man, som jag, närmar mig de här frågorna från liberalt håll, så är ju allt detta inskränkningar på människors frihet, något som det här partiet säger sig värna om, säger han.