Peter Carpelan. Fotograf: Anna Molander

Att sjuksköterskor väljer att säga upp sig efter de låga löneökningarna i Stockholms landsting bekymrar inte landstingsrådet Peter Carpelan (M): “Vi har snarare en ovanligt liten brist på sjuksköterskor i Stockholm”.

Som Dagens Arena tidigare skrivit om var årets lönerevision för sjuksköterskorna i Stockholms läns landsting mindre än två procent. Sjuksköterskan Johanna Dahlén sa upp sig från sitt jobb som sjuksköterska i landstinget efter årets lönerevision. Nu höjer hon sin lön med 7 000 kronor per månad när hon i stället börjar på ett privat bemanningsföretag.

Vad tycker du om det, Peter Carpelan (M), personallandstingsråd i Stockholms läns landsting?

– Landstinget behöver bemanningspersonal. Det är i grunden bra.

Är det rimligt att Johanna kan öka sin lön med så mycket som 7 000 kronor i månaden när hon lämnar landstinget?

– Jag kan inte ha någon uppfattning om lönenivåerna, det vill jag inte kommentera. Det är säkert individuellt vad de betalar på olika bemanningsföretag.

Det är väl brist på sjuksköterskor i Stockholms landsting?

– Absolut. Vi har brist på särskilt vissa typer av specialistsjuksköterskor, men det är ett nationellt problem. Vi har snarare en ovanligt liten brist i Stockholm jämfört med övriga landet. Som vi ser det finns för få utbildningsplatser och där har jag också skrivit till ansvarig minister och sagt att man måste utöka antalet utbildningsplatser.

Om landstingets lön var högre, skulle inte fler arbeta för SLL då?

– Tittar man på de löner vi har i landstinget i Stockholm så är ju vi löneledande om jag läste den senaste statistiken rätt, SLL har de högsta lönerna i hela landet.

Betyder det att sjuksköterskelönerna är tillräckligt höga?

– Det är svårt för mig att svara på om de är tillräckligt höga. Det jag kan jämföra är statistiken och vi ligger högst i landet. Om det sedan är tillräckligt högt är ju svårt att svara på.

När det är sjuksköterskebrist och SLL täcker upp genom att hyra in sjuksköterskor så kostar det betydligt mer än vad lönen för en anställd hade kostat.

– Bemanningsföretagen är dyrare, det är riktigt. Vi ser bemanningsföretagen som tillfälliga lösningar och komplement. Vår ambition är att den största delen av personalen är fast anställda och fortsätter att vara det inom landstinget.

Tycker du att drygt 26 000 kronor i månaden är en rimlig lön för en sjuksköterska?

– Jag vill inte kommentera särskilda lönenivåer. De fastställs i diskussioner mellan parterna. Medellönen i landstinget är 31 335 kronor för en sjuksköterska. Tittar man på barnmorskor till exempel så ligger medellönen på nästan 35 000 i månaden.

Fast barnmorskor är specialistutbildade?

– Ja, absolut. Utan att prata direkta belopp så vill vi att lönekarriären ska bli mycket tydligare för sjuksköterskor. Läkare har ju en tydlig lönekarriär.