Boel Godner, foto: Lena Dahlström. Flickr.com (CC)

Efter två år med fri etablering inom vården avskaffas LOV. Detta är ett nödvändigt beslut för att få det tryggt för brukarna, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

För två år sedan infördes LOV (lagen om valfrihet) i Södertälje, modellen som innebär i stort sett fri etablering för de företag som lever upp till kommunens krav. Efter uppsagda avtal, stigande kostnader och polisingripande mot misstänkt fusk bad politikerna statsdirektören att komma fram med ett förslag för att få till en förändring.
– Vi upptäckte tidigt att en eller flera av de privata aktörerna anställde människor bara för att gå hem till sina anhöriga. Då införde vi en ändring som förbjöd det, uppföljningen visade att det fortfarande skedde och då fick vi säga upp avtalet, säger Boel Godner, (S) kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.
– Sedan har polisen också fått ingripa mot ett företag som misstänks ha tillskansat sig välfärdspengar utan att utföra tjänsterna, fortsätter hon.

I dagsläget är det frivilligt för kommunerna att införa LOV. 60 procent av kommunerna har hittills infört lagen om valfrihet – men den utvecklingen tycks nu ha stannat av. Södertälje ansluter sig nu till de 43 kommuner som har sagt nej till LOV.

På ena sidan i debatten i kommunfullmäktige i går stod majoriteten i kommunen, S, V och MP. I den andra hörnan stod alliansen och SD. Efter två och en halv timmes debatt klubbades så förslaget igenom.

Kommunen ska nu ha hand om 55 procent av vården och fem privata aktörer kommer dela på resten. Två större privata företag ska ha hand om 14 procent var, ett mindre får nio procent och de två minsta får fyra procent var. Det är väldigt positivt, tycker Boel Godner.
– Nu kan vi på ett lättare sätt kontrollera så att alla aktörer uppföljer kraven.

De företagen som i dag har avtal med LOV sägs upp innan sommaren, och man tecknar nya avtal med de företag som får stanna kvar.
– Vi har verkligen fått se avarterna av LOV här i Södertälje. Det här är ett nödvändigt beslut för att få det tryggt för brukarna, säger Boel Godner.