Stefan Löfven vid pressträff på Rosenbad. Foto: skärmdump från regeringen.se
Stefan Löfven vid pressträff på Rosenbad. Foto: skärmdump från regeringen.se

Öka antalet kvotflyktingar i EU till 100 000 och avskaffa det svenska kommunvetot vid flyktingmottagande. Det föreslår Stefan Löfven inför mötet med Angela Merkel på tisdag. 

Stefan Löfven höll på måndagsmorgonen en pressträff inför morgondagens möte med Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Där ska de diskutera EU:s roll i det akuta läget för världens flyktingar. På pressträffen framförde Stefan Löfven ett antal förslag från regeringen, bland annat att EU ska ta emot omkring 100 000 kvotflyktingar.

– Vi är mitt uppe i en internationell flyktingkris och även en europeisk kris, men Europas kris är inte en flyktingkris utan en ansvarskris, sa Stefan Löfven på pressträffen.

Kvotflyktingarna, sa Stefan Löfven, ska fördelas gemensamt över EU:s länder.

– Alla måste ta ansvar. Tyskland och Sverige har tagit emot ungefär hälften av alla flyktingar från Syrien. Vi måste få till ett tvingande och permanent system vid katastrofer.

Statsministern presenterade också förslag på hur asylsystemet bör reformeras, bland annat genom att skapa lagliga vägar in i EU och ett gemensamt återvändandeprogram. Regeringen vill också se att Dublinförordningen ändras.

Stefan Löfven sa också att det nu är “hög tid att avskaffa det svenska kommunvetot i flyktingmottagandet”. Regeringen kommer att lägga fram ett lagförslag som gör att ingen kommun ska kunna säga nej till att ta emot nyanlända.

Han sammanfattade förslagen i tio punkter:

Att EU ska kraftigt öka antalet kvotflyktingar.

Att EU ska införa ett gemensamt och mer rättssäkert återvändandeprogram.

Att EU:s asyl- och gränsmyndigheter ska förstärkas.

Att EU ska införa en permanent och tvingande omställningsmekanism vid katastrofer.

Att EU ska prioritera livräddning.

Att alla länder ska leva upp till den redan beslutade asylpolitiken.

Att EU ska fortsätta bekämpa människosmuggling.

Att EU ska införa ett system med säkra länder.

Att införa fler lagliga vägar in i EU.

Att EU ska införa en mer aktiv biståndspolitik.