Ola Pettersson chefsekonom på LO.
Ola Pettersson chefsekonom på LO.

Arbetslösheten ligger kvar på åtta procent till och med 2015. För att få ned den vill LO satsa på ett flertal kraftfulla åtgärder i kombination med ”70-miljarderspaketet”.

– Det är inget drag i svensk ekonomi, den lyfter inte, säger Lars Ernsäter, LO-ekonom, när Landsorganisationen presenterade sina ekonomiska utsikter på måndagen.

Trots att ekonomierna i omvärlden går allt bättre så är det ingen fart i svensk ekonomi.
– Inflationen är oroande låg, hushållens ekonomi får ingen stimulans och den svenska exporten är inte en motor som förr, säger Lars Ernsäter.

Den största utmaningen är att få ned arbetslösheten. För att lyckas med detta presenterar LO en ”reformagenda för kommande regering”. Det som föreslås är en rad åtgärder som ska hjälpa Sverige att accelerera ur krisen.

LO vill se en finanspolitik som bidrar till att snabbt pressa ner arbetslösheten till mer rimliga nivåer. För att öka effekten av denna politik uppmanar man dessutom den blivande regeringen att satsa på ett ”70-miljarderspaket”. Ett förslag som LO presenterade redan för ett år sedan.

Dessutom ser LO att utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken måste samordnas så att de hänger ihop och stöttar varandra.

LO vill även se ändringar av penningpolitiken. Här föreslås en lagändring som tydliggör att Riksbankens uppdrag inte är att upprätthålla den finansiella stabiliteten. LO vill också se satsningar på bostäder, infrastrukturer och ett tryggare banksystem.

Förutom att pressa ned arbetslösheten vill LO höja taket i a-kassan till minst 910 kronor i dagersättning, vilket Socialdemokraterna tidigare utlovat.
– Men vi vill att arbetslöshetsförsäkringen ska ge ett rimligt inkomstskydd för mycket stora delar av svensk arbetsmarknad, och då måste taket höjas ännu mer, säger Ola Pettersson chefsekonom på LO.

Det finns dock ingen universallösning för att få ned arbetslösheten.
– Arbetsmarknadspolitiken kan inte lösa problemet ensamt. Därför är de finanspolitiska satsningarna viktigast. Med hjälp av dem kan vi pressa ned arbetslösheten generellt och ordentligt, säger Ola Pettersson.

– Efter det kan de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som exempelvis bättre matchning av jobb sättas in för att hjälpa dem som står längre bort från arbete, säger Ola Pettersson.