Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin
Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

Liberalernas förslag om att förlänga skolplikten för nyanlända till 20 år är antagligen inte juridiskt möjligt, enligt Lärarnas riksförbund. 

Liberalerna föreslår att skolplikten för nyanlända ska förlängas till som mest 20 år. På Dagens Nyheters debattsida skriver partiledare Jan Björklund och Christer Nylander, vice ordförande i utbildningsutskottet, att många som kommer till Sverige i mellanstadie- och högstadieåldern får svårt att klara skolan på så kort tid.

Därför vill Liberalerna förlänga skolplikten till 18 års ålder för dem som är i mellanstadieåldern när de kommer till Sverige, och till 20 år för dem som är högstadieålder eller i övre tonåren.

Men skolplikt till 20 år blir svårgenomförbart, enligt Lärarnas Riksförbund, eftersom man i Sverige blir myndig vid 18 års ålder.

– Skolplikt till 18 år är väl tänkbart. Men varför det bara ska vara för nyanlända i så fall förstår jag inte, det måste ju handla om ifall man klarar målen, säger Bo Jansson.

Liberalerna har själva tagit upp problemetiken med skolplikt efter 18 år tidigare. I en debattartikel i Svenska Dagbladet 2014 kritiserade Roger Haddad, dåvarande ledamot i utbildningsutskottetSocialdemokraternas och Miljöpartiets förslag på obligatoriskt gymnasium.

“Om en elev som fyllt 18 år vill hoppa av eller inte slutför sin utbildning efter tre eller fyra år, är det då Miljöpartiets åsikt att tvinga kvar eleverna i gymnasiet?” skrev Roger Haddad då.

Men nu tycks Liberalerna alltså ha svängt i frågan.

Liberalerna föreslår också att timplanen för nyanlända ska kunna prioriteras om så att de når kunskapsmålen i de viktigaste basämnena i första hand, ifall de inte hinner uppnå målen i alla ämnen. Ett bra men något onödigt förslag, enligt Bo Jansson.

– Det görs redan i praktiken, så jag vet inte om det behövs.

Liberalerna vill dessutom halvera sommarlovet för nyanlända som kommer till Sverige i sen ålder, så att de får tid för att fortsätta sin undervisning i svenska även på sommaren.

Det påminner om det förslag som Socialdemokraterna framförde förra året om obligatoriska sommarkurser, tycker Bo Jansson.

– Där verkar det finnas en politisk samsyn, även om man kallar det något annat. Sommarkurser finns redan i dag, så det handlar i så fall om att göra dem obligatoriska.

Sammantaget håller Lärarnas Riksförbund med Liberalerna om att skola och utbildning är en förutsättning för att lyckas i samhället, men Bo Jansson tycker att kraven i så fall inte bara ska gälla nyanlända.

– Att klara grundskolan är lika viktigt för alla.