Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande. »Vi är tillbaka på ruta ett« säger professor Ingemar Engström.

Ensamkommande flyktingbarn ska börja åldersbestämmas av Rättsmedicinalverket så snart som möjligt, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Det har redan gått alldeles för lång tid. Det är viktigt att få igång åldersbedömningarna både när det gäller asylprocessen men också när det gäller säkerheten för de barnen som bor på våra boenden, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till Ekot.

Medicinska åldersbedömningar har kritiserats för att vara osäkra och ha stora felmarginaler. Migrationsverket slutade göra åldersbedömningar i september förra året, bland annat för att det var svårt att hitta läkare som ville utföra dem.

– Det är så dålig precision, det kan skilja plus minus 2-3 år. Samtidigt är det avgörande beslut för den enskilde, säger Ingemar Engström, professor i barn- och ungdomspsykiatri och ordförande i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation, till Dagens Arena.

Nu har regeringen beslutat att Rättsmedicinalverket ska ta över uppgiften. Men vilken metod som ska användas är oklart.

– Vi är egentligen tillbaka på ruta ett om hur det ska gå till. Det säger regeringens beslut inget om. Det står att det ska ske utifrån aktuell forskning och beprövad erfarenhet, men problemet är att den forskning vi har är osäker, säger Ingemar Engström.

Socialstyrelsen konstaterade i en rapport i april att magnetkamera troligen är det säkraste sättet, men metoden kräver en pilotstudie som kan ta upp till ett år att göra. Så länge kommer Rättsmedicinalverket inte att kunna vänta. I november ska den första rapporten om hur arbetet går lämnas till regeringen. Innan dess måste alltså åldersbedömningarna ha påbörjats.

– Nu börjar vårt arbete med att se över vilka metoder som finns. Vi kommer beakta Socialstyrelsens rapport, men även hur åldersbedömningar görs i andra länder. Min bedömning är att det kommer bli en kombination av metoder, men vilka är för tidigt att säga, säger Elias Palm, rättsläkare och chef för Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning.

Rättsmedicinalverket utför i dag medicinska åldersbedömningar i brottmål. Då används inte magnetkamera, utan röntgen av tänderna. Samma metod som Migrationsverket tidigare använde och som har kritiserats för att inte vara tillförlitlig.

– Vi är väl medvetna om den kritiken, och svagheten som finns. Därför anpassar vi vårt svar utifrån det. Vi bedömer ett åldersintervall och förklarar också vilken osäkerhet som finns i varje svar, säger Elias Palm.

Han poängterar att Rättsmedicinalverkets åldersbedömningar bara kommer bli en pusselbit i den totala bedömningen av de ensamkommandes ålder, och att det är Migrationsverket som avgör i slutändan.

Men problemet med hur osäkerheten i åldersbedömningarna ska tolkas kvarstår, enligt Ingemar Engström.

– Det finns ingen bra lösning, bara mer eller mindre dåliga. Det jag tycker borde göras är att någon instans genomför en etisk analys av vad det finns för alternativ, och vad de har för konsekvenser.

Ett förslag som har lyfts fram är att man bestämmer att alla ensamkommande som bedöms vara till exempel max 21 år gamla ska klassas som barn, för att på så sätt undvika att barn felaktigt klassas som vuxna.

– Men det där ger regeringen ingen som helst anvisning om, utan man ger bara ut det här uppdraget till myndigheterna och säger: fixa det. Det är inget enkelt uppdrag, säger Ingemar Engström.