Enligt läckta dokument kommer EU-kommissionen på onsdag att föreslå ett system för obligatoriskt mottagande av flyktingar för alla medlemsländer.

I dagens system ska flyktingar söka asyl i det första EU-land de anländer till. Det har lagt en stor börda på länder som Italien, Grekland och Malta.

För att fördela ansvaret mellan fler länder vill nu EU-kommissionen införa ett tvingande kvotsystem för EU-länderna. Det framgår av läckta dokument som flera brittiska tidningar tagit del av, skriver Europaportalen.

Kvotsystemet ska träda i kraft när antalet flyktingar som kommer till EU kraftigt tilltar. Systemet ska gälla för personer som inte kommer via FN:s kvotflyktingsystem utan till exempel via båt över Medelhavet.

Samtidigt väntas EU-kommissionen även föreslå ett gemensamt system för fördelning av FN:s kvotflyktingar. Kommissionen vill att unionen ska ta emot 20 000 kvotflyktingar per år.

Om alla EU-länder skulle ta emot lika många kvotflyktingar ur FN:s system skulle det innebära 714 flyktingar per land och år, skriver Europaportalen. Förra året var endast 14 av 28 EU-länder med i FN:s kvotsystem och tog tillsammans emot 5 500 flyktingar, varav Sverige stod för 1 900.