Det är framför allt kvinnor med barn som arbetar lika mycket som sina män, men som tar ett större ansvar i hemmet som riskerar att behöva sjukskriva sig, enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

Försäkringskassan har följt alla nyblivna föräldrar från år 2005 till 2008 för att se vilka kvinnor som löper störst risk att sjukskriva sig längre än 14 dagar.

Det som framkommer i undersökningen är att det är kvinnor som är ute i arbetslivet lika mycket som sina män och har fått fler än ett barn som har ökad risk för att bli sjukskrivna. Sannolikheten att bli sjukskriven är 30 procent högre för kvinnor än män redan två år före första graviditeten. Men två år efter det att andra barnet kommit är sannolikheten för sjukskrivning mer än dubbelt så hög för kvinnor som för män.

– När arbetsbördan hemma är som tyngst, kombinerat med ett ansvar även på arbetsmarknaden, då ser vi att sannolikheten för kvinnor att bli sjukskrivna är markant högre, säger Laura Hartman, analyschef på Försäkringskassan.

Bland de röster som Ekot på Sveriges Radio fångat upp på en lekplats i Stockholm angående Försäkringskassas studie säger en man att kvinnor kanske är mer benägna att sjukskriva sig, medan männen går till jobbet fast de borde vara hemma. De två kvinnorna som intervjuas talar istället om att ”Det är förstås en tuff vardag och då blir man lättare sjuk” och ”Man kanske vill göra för mycket både hemma och på jobbet”.

Utbildningsnivå, inkomst, var man bor, arbetsgivare och yrke har också betydelse. Kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg löper störst risk att bli sjukskrivna.

Men Försäkringskassans studie visar även att kvinnor som ännu inte fött barn och har det jämställt hemma men har en högre position i arbetslivet än sin partner också sjukskriver sig i större utsträckning än männen.

–  Det här är en liten grupp kvinnor, men definitivt en som vi behöver studera närmare, säger Laura Hartman till Ekot.

Även Sveriges Företagshälsors Jobbhälsobarometer visar på att allt fler unga kvinnor sjukskrivs.