PSYKISK OHÄLSA 46 procent av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa, konstaterar Försäkringskassan. Kvinnor i kontaktyrken är mest drabbade.

I sambandet med världsdagen för psykisk ohälsa, 10 oktober, uppmärksammar Försäkringskassan sjukskrivningarna i Sverige som är kopplade till psykiatriska diagnoser.

Siffror från Försäkringskassan visar att 46 procent av alla pågående sjukskrivningar vid halvårsskiftet i år beror på psykisk ohälsa, vilket utgör en svag ökning jämfört med ett år tidigare, då siffran var 45 procent.

Bland alla sjukskrivna kvinnor vid samma tidpunkt hade hälften en psykiatrisk diagnos. Den vanligast förekommande patienten är en kvinna som arbetar inom ett kontaktyrke, ofta i offentlig sektor.

– Mellan år 2011 och fram till 2017 mer än fördubblades sjukskrivningarna med anledning av psykiatriska diagnoser, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Sedan dess har dock sjukskrivningarna totalt sett gått ned något, och det gäller också de psykiatriska diagnoserna.