European Parliament, Strasbourg

På tisdagen röstar Europaparlamentet i Strasbourg om en strategi för att motverka diskriminering av HBTQ-personer. “Vi har mötts av en mejlbombning”, säger S-parlamentarikern Anna Hedh.

Efter lunch på tisdagen ska EU-parlamentarikerna ta ställning till den så kallade Lunacek-rapporten som är framtagen av den österrikiska politikern Ulrike Lunacek från den gröna gruppen i parlamentet. I rapporten uppmanas EU-kommissionen att anta en strategi – här kallat en ”roadmap” – för att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet inom EU.

Parlamentet ber om initiativ  för att säkra icke-diskriminering inom bland annat arbetsliv, asyl, utbildning, hälsa och mötes- och yttrandefrihet. Men rapporten har väckt starka reaktioner från konservativt och kristdemokratiskt håll.

– Det har skapat en storm i ett vattenglas när det egentligen handlar om något som borde vara så självklart som att homo- bi- och transpersoner ska ha samma rättigheter som heterosexuella, säger Folkpartiets Cecilia Wikström när Dagens Arena träffar henne i EU-parlamentet strax före omröstningen.

Cecilia Wikström berättar att hon de senaste två dygnen har fått cirka 500 mejl som alla innehållit samma meddelande där hon uppmanas att rösta nej till Lunacek-rapporten. Även det socialdemokratiska lägret har mottagit samma typ av mejl.

– Jag har fått över 2 000 meddelanden, det handlar om en organiserad mejlbombning, säger Anna Hedh.

Hon säger att de starka högervindarna som blåser i Europa just nu har lett till att diskussionen kring HBTQ-rättigheter har backat i tiden.

– På många platser i Europa i dag är läget som det var i Sverige för 20 år sedan.

– Jag är orolig för att Lunacek-rapporten kommer att gå samma väg som Estrella-rapporten (som handlade om abort och sexuella rättigheter, reds anm.) tidigare, det vill säga att det inte blir någonting, säger Anna Hedh.