Kommunala skolor har en betydligt högre andel utbildade lärare än vad friskolor har. De kommunala skolorna har också fler lärare sett till antalet elever. Det framkommer av en sammanställning gjord av Lärarförbundet. Standarden är i flera avseenden högre i de kommunala skolorna. Eleverna har större utrymme och oftare tillgång till skolbibliotek.

Dock håller friskolorna högre standard på maten och lägger mer pengar på läromedel.