Med dagens regler kan vem som helst starta en friskola och sedan få skolpeng från kommunen. 2009 betalade landets kommuner 22 miljarder kronor till friskolorna. I dag går 265 000 barn och unga i privata förskolor, grundskolor och gymnasier. Det skriver Dagens Industri.

Nu vill Skolinspektionen skärpa tillsynen över skolföretagen.
– Den här utvecklingen visar att vi behöver vässa vår tillsyn av fristående skolor. Vi behöver andra redskap för att kunna granska dem på liknande sätt som de kommunala skolorna ” säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till Dagens industri.

Utbildningsminister Jan Björklunds statssekreterare Bertil Östberg menar dock att dagens lagstiftning är tillräcklig.