Skolinspektionen kommer att ändra sina rutiner. Granskningen av landets friskolor kommer att skärpas. Det skriver Svenska Dagbladet.

Anledningen är bland annat allvarliga missförhållanden på friskoleföretaget Moveits skolor i Västsverige.

När skolans ekonomi fick stora problem sade skolchefen upp både lärare och rektorer. Det saknades dessutom underlag för bedömningar och betyg – och läromedel. Frånvaron på skolan var hög.

Moveit-skolorna har nu tre veckor på sig att rätta till bristerna. Annars förlorar de rätter till skolpeng – alltså de pengar som kommunen betalar till företaget för att bedriva skolverksamhet.

Skolinspektionens hårdare granskning kommer bland annat att innebära att skolor med samma ägare som är spridda över landet ska granskas samtidigt, inte kommun för kommun.
– Moveit som har åtta skolor är ett bra exempel. Går vi fram med ett föreläggande på fyra av dem så finns det naturligtvis en risk att ekonomin påverkas i övriga skolor också, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler till Svenska Dagbladet.

Enligt tidningen får landets friskolor idag över 20 miljarder kronor i skolpeng från kommunernas budgetar.