Gymnasielärare tjänar mindre i friskolor än i kommunala skolor, och löneskillnaderna har ökat, skriver Dagens Samhälle. En förklaring till skillnaderna kan vara att friskolorna har fler yngre och fler obehöriga lärare. Men de skillnaderna förklarar inte varför gapet ökar.

Sedan 2007 har exempelvis yrkeslärare och lärare i praktiska och estetiska ämnen haft dubbelt så bra löneutveckling i kommunala skolor jämfört med i fristående. För fyra år sedan låg de i stort sett lika, men nu har löneskillnaden vuxit med hela 1 200 kronor i månaden, skriver Dagens Samhälle.