Bild: Migrationsverket

asyl Det är inte ovanligt att jurister som biträder asylsökande för Migrationsverkets räkning gör missar som får allvarliga konsekvenser för de som söker asyl. Och ändå kan juristerna ofta jobba kvar.

SR:s radioprogram Kaliber har granskat 50 fall från de senaste två åren där offentliga biträden har missat deadline för överklagan. De flesta av dem har ändå kunnat jobba kvar som biträden för asylsökande på uppdrag av Migrationsverket.

Vissa av juristerna har glömt att överklaga vid två tillfällen

– Det ska inte få fortsätta. Det är nåt vi måste se till att det inte får fortsätta. Vi måste fortsätta skärpa våra rutiner och skapa bättre system, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket när Kaliber visar hur vanligt det är att jurister missar att överklaga asylbeslut.

Tidigare hade Migrationsverket en »svart lista« med namn på de jurister som inte hade skött sig, men den fick kritik av bland annat JO.

Fredrik Beijer tror ändå att de behöver få möjlighet att föra någon form av kvalitetsregister för de som arbetar som offentliga biträden, för att det ska gå att ha överblick.