Bilder: Pixabay

utvisningar Över 700 miljoner kronor – så mycket kostar Sveriges förvar under 2020. Och det tickar på. Fler och fler placeras i förvar under pandemin då många utvisningar inte går att genomföra. Även utvisningsbesluten ökar, framförallt för ensamkommande unga.

I mitten av december ville Sverige utvisa ett antal personer till Afghanistan. Utvisningen ställdes in på grund av att landet inte tar emot någon som testats positivt för covid-19. Denna gång var det en i personalen. De som skulle utvisas fick därför stanna kvar i förvar tills det är möjligt att genomföra utvisningen.

Vid årsskiftet gick ytterligare 833 tillfälliga uppehållstillstånd ut av de som fick tillstånd genom nya gymnasielagen. Lagen kräver att man hittar fast jobb inom 6 månader efter avslutad gymnasieutbildning. De som inte lyckas med det, får avslag och ska utvisas. Majoriteten av gruppen kommer från just Afghanistan.

Varken Migrationsverket eller Justitiedepartementet kan svara på hur många av gruppen som inte hittat fast jobb under 2020, och därmed kommer att få ett utvisningsbeslut. Dagens Arena pratade med Marcus Westman, sakkunnig på Justitiedepartementets migrationsrättsavdelning, i slutet av december.

– I dagsläget vet vi inte hur många som har fått fast jobb och som därmed kan söka permanent uppehållstillstånd. Alla ansökningar har inte kommit in än och det är Migrationsverket som handhar dem, säger han.

Genom organisationerna Ny Gemenskap, Stockholms stadsmission och Stöttepelaren har vi kommit i kontakt med 144 personer som omfattas av lagen och vars uppehållstillstånd gick ut före årsskiftet. Samtliga är från Afghanistan.

Av dessa är det 76 personer som har fått fast jobb enligt lagens kriterier och 68 som inte har fått motsvarande jobb, det vill säga 47 procent. Använder man denna siffra på de 833 uppehållstillstånd som gick ut till årsskiftet blir det 392 personer som ska komma att utvisas, eller placeras i förvar.

Den totala kostnaden för Sveriges förvar landar på över 700 miljoner kronor för år 2020, där den slutgiltiga summan publiceras den 22 januari. Enligt Migrationsverkets statistiktjänst kostar ett dygn på förvar 4 874 kronor per person och dygn. Enbart för de 68 personer som vi har haft kontakt med, skulle då kostnaden bli 331 432 kronor – per dygn. Då har vi inte räknat med de kostnader som uppkommer hos Kriminalvården i samband med planerade utvisningar som förflyttning mellan förvar, chartrade bussar, förbetalda flygbiljetter eller chartrade flygplan.

De 392 personer som enligt vårt räkneexempel förväntas få avslag, och inte kunna utvisas, skulle resultera i en kostnad på över 1 900 000 kronor – per dygn.

– De som ni har pratat med kan inte ses som representativa för gruppen och Sverige arbetar bara med frivilligt återvändande. Afghanistan har också öppnat upp igen för att ta emot under pandemin, säger Iréne Sokolow på Migrationsverkets presstjänst.

Med frivilligt återvändande menas att myndigheten lämnar över ärendet till polisen om personen inte vill åka. Ingen av de 144 personer som vi har haft kontakt med vill återvända frivilligt och det kommenterar Iréne Sokolow såhär:

– Migrationsverket har ett bra arbetssätt för att motivera dem som inte vill återvända. Vi försöker få dem att underkasta sig beslutet och berättar bland annat att de kan få praktisk hjälp i sitt hemland och en kontantersättning på 30 000 kronor.

I höstas skickade regeringen ett förslag på remiss om att de som omfattas av nya gymnasielagen bland annat skulle få längre tid på sig att hitta jobb. Till grund för förslaget låg ökad arbetslöshet och färre jobb under pandemin, men ingenting om en eventuell ekonomisk vinning för Sverige.

Vi valde att lyfta detta med både Marcus Westman på Justitiedepartementet och Iréne Sokolow på Migrationsverket. Marcus Westman hänvisade oss tillbaka till Migrationsverket där Iréne Sokolow svarade:

– Jag tycker inte att det går att pröva siffrorna på det här sättet. Vi vet inte hur många som kommer att få avslag och hur många som kommer att hamna på förvar. Jag förstår dock att gruppen kastas mellan hopp och förtvivlan.

Just före nyårsafton får vi även svar på det mejl vi skickat till justitieminister Morgan Johansson.

– Afghanistan tar numera emot personer, så arbetet med att verkställa av- och utvisningsbeslut fortlöper, skriver Cecilia Kindahl, departementssekreterare på Justitiedepartementet.

Hon bekräftar förvarskostnaderna om 4 874 kronor per person och dygn, men väljer att inte kommentera utvisningen till Afghanistan som just blivit inställd på grund av pandemin.

 

Filippa Rinman, frilansjournalist