T h: Tomas Backlund, vice ordförande Journalistförbundet.

coronakris Journalistförbundet har bestämt att inrätta en krisfond på 2,5 miljoner för frilansare som har svårt att klara ekonomin under coronakrisen. Pengarna kommer från strejkkassan.

Läget är kritiskt för många av Journalistförbundets frilansmedlemmar. Enligt en enkät som förbundet gjorde 20 mars har hälften av frilansmedlemmarna tappat uppdrag och en tredjedel saknar möjlighet att täcka upp för de uteblivna intäkterna.

Även om förbundet fortfarande har hopp om fler statliga åtgärder för att stötta frilansjournalister ekonomiskt, bedömer man att de åtgärder som har kommit på plats sedan krisens början inte är tillräckliga.

– När en förändring går så här fort finns det ingen möjlighet att hinna ställa om. Många frilansar omfattas inte heller av de sociala skyddsnäten, utan står helt på bar backe. I en sådan situation känns det viktigt att verkligen göra vad man kan. Därför har vi startat den här fonden, säger Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund i ett pressmeddelande.

Till tidningen Journalisten uppger Tomas Backlund att det sannolikt innebär ett stadgebrott att använda pengar som är tänkta för konflikt – strejk, blocka eller lockout från arbetsgivaren – på det sätt som nu görs genom krisfonden.

– Det är sannolikt ett brott mot stadgarna, men det är upp till kommande kongress att avgöra. Förbundsstyrelsen är helt medveten om detta och har fattat beslutet enhälligt. Efter den här åtgärden kommer konfliktfonden fortfarande att ha mer än dubbelt så mycket resurser som det krav som kongressen ställt, säger Tomas Backlund till Journalisten.

Han lägger till:

– Det är inte ett beslut vi har fattat lättvindigt. Det är en exceptionell situation.

 

Frilansfonden kommer att erbjuda 10 000 kronor var till medlemmar som ansöker och om och beviljas stipendium, fram till 15 maj.

Fackliga centralorganisationen Saco säger till Dagens Arena att de inte har någon åsikt om att inrätta fackliga krisfonder och hur förbundens pengar bör användas, utan det är upp till förbunden.

Dagens Arena söker kommentarer från andra fackförbund.