Bild: Avolore / Flickr.
Bild: Avolore / Flickr.

Isländska pappor är bäst i Norden på att ta ut föräldraledighet. Vi kontaktade Sigridur Ingibjorg Ingadottir, ordförande i välfärdsutskottet i Alltinget, för att se hur stor del som förklaras av den tredelade föräldraförsäkringen.

Innan 2000 hade Island två separata föräldraförsäkringssystem, ett för privat- och ett för offentlig sektor. Då hade pappan rätt till två veckors ledighet vid födseln, samt möjlighet att ta ut föräldraledighet efter första månaden. En möjlighet få pappor tog.

Men så infördes föräldraförsäkringsreformen, systemen slogs samman, tre månader av nio veks åt mannen i familjen, tre månader blev valbara och plötsligt var de Isländska papporna bäst i Norden på att ta föräldraledigt.
– I dag är det mer än 80 procent av fäderna som tar ut föräldraledighet, det är en enorm utveckling från tidigare, säger Sigridur Ingibjorg Ingadottir, ordförande i välfärdsutskottet i Alltinget.

I samband med finanskrisen tvingades man kapa i ersättningsnivåerna och märkte då att färre pappor tog ut föräldraledigheten än tidigare. Utredningar gjordes för att se hur stor roll ersättningsnivåerna spelade, men med den ekonomiska situationen var det svårt att säga vad som berodde på ersättningsnivån och vad som kunde skyllas på omvärlden.
– Det var osäkert på arbetsmarknaden och hushållen var väldigt högt skuldsatta, så det är svårt att säga om det var detta eller den minskade ersättningen som hade störst betydelse för att färre pappor tog ut föräldraledighet.

Efter krisen har man börjat höja ersättningsnivåerna igen och nu utökas försäkringen successivt till 12 månader 2016. Samtidigt tas steg på vägen mot en helt delad försäkring. I den nya försäkringen är fem månader vikta åt respektive förälder och två månader är valbara. Reformen kommer att införas stegvis, med en månad 2014, två månader 2015 och tre månader 2016.
– Vi ser att det fortfarande är det mamman som tar majoriteten av de valfria månaderna. Därför bestämde vi oss för att vika en större andel av försäkringstiden åt respektive förälder när vi tog beslut om att förlänga föräldraförsäkringen, säger Sigridur Ingibjorg Ingadottir.

Den svenska motsvarigheten till Islands tredelade föräldraförsäkring stavas pappamånaden. Den infördes 1995 och alltsedan dess har en utökning diskuterats. Men få steg har tagits. En jämställdhetsbonus infördes 2008, men den anses ha haft begränsad effekt på männens föräldraledighetsuttag.

På Island gick det snabbare från ord till handling: Frågan drevs i valet 1999, ett år senare var den nya lagen verklighet. Inte heller har det varit någon större debatt om huruvida det är rätt med en tredelad försäkring.
– Det diskuteras inte så mycket faktiskt. Men man är väldigt positiv till föräldraledighetslagen och jag tror att lagen gjort väldigt mycket för jämställdheten på Island, både då det kommer till hur du ses av arbetsgivaren, men det har också gett män mycket större möjlighet att ta större ansvar för barnen och etablera sig i föräldrarollen, säger Sigridur Ingibjorg Ingadottir.