Nya siffror som SCB tagit fram för Lön hela dagen visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor i Stockholm stad är 12,9 procent. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis 62 minuter om dagen. Det är politikernas och arbetsmarknadens parters gemensamma ansvar att vända trenden.

Arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män möter allt oftare och allt starkare motstånd. Gamla myter om att jämställdhet mellan könen redan har uppnåtts och om att feminismen har gått för långt har fått nytt liv. Budskapen hittar hem hos allt fler unga män.

Men sanningen är att jämställdheten står still eller till och med backar, det märks inte minst när det gäller ekonomisk jämställdhet. I över tio år har rörelsen Lön hela dagen som samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer översatt löneskillnaden mellan kvinnor och män till timmar och minuter av en arbetsdag. Länge såg vi hur minuterna och sekunderna långsamt tickade framåt.

Kvinnor i Stockholm stad har inte råd att vänta längre

Men förra året vändes trenden när lönegapet mellan könen ökade från 9,8 till 9,9 procent i landet. Det talades då om en tillfällig pandemieffekt, men nu vet vi att så inte är fallet. I år jobbar kvinnor i Stockholm stad gratis efter klockan 15:58 medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17:00. Lägre löner innebär lägre pensioner och sämre möjligheter att spara och investera, men också sämre möjligheter att lämna en våldsam relation och på alla sätt ta makten över sitt liv. I tider av inflation och lågkonjunktur drabbas de med lägre inkomster, majoriteten kvinnor, allra mest.

Kvinnor i Stockholm stad har inte råd att vänta längre. Nu måste politiker och arbetsmarknadens parter i Sverige och i länet ta gemensamt ansvar för att kvinnor ska få lön hela dagen. Som Sveriges bredaste allians för jämställda löner vill vi se:

Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och ökar kvaliteten i verksamheterna.

Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I kvinnodominerade yrken och branscher är lönen lägre än i mansdominerade. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

Lön hela dagen genom Tara Twana, ordförande S-kvinnors Stockholm stad