Sverige borde tidsbestämma när målen för jämställdhet ska vara uppnådda. 

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män minskar i Sverige, men det går oerhört långsamt. Med nuvarande minskningstakt är inkomstskillnaderna borta om ungefär 100 år.

Jämställdhet handlar om mycket mer än bara lika inkomster. Det handlar om inflytande, utsatthet för våld, självständighet och möjlighet att förverkliga sig själv. Men, en god inkomst och bra ekonomi är ofta en förutsättning för framsteg inom övriga områden. Idag tvingas kvinnor stanna kvar i destruktiva och våldsamma relationer helt enkelt för att de inte har råd att lämna. Med en sämre ekonomi begränsas man till ett beroende av anhöriga eller till en arbetsplats som man kanske inte trivs på.

Inte i en enda kommun i hela Sverige har kvinnor en inkomst som är i nivå med männens

Mycket kan göras för att förbättra dagens situation. Lönerna inom kvinnodominerade yrken måste upp och kraven på lönekartläggningar för att bli av med lönediskrimineringen behöver skärpas. Vill vi ha ett jämnare uttag av föräldrapenning måste vi göra föräldraförsäkringen mer individualiserad. Vill vi minska inkomstskillnaderna bland pensionärer behöver vi ha full pensionsinbetalning även vid sjukdom, föräldraledighet och arbetslöshet.

I dag släpper Arena Idé en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män i Sveriges kommuner. Rapporten är skriven av undertecknad och med förord av Arena Idés kommunikationsstrateg Kristina Wicksell Bukhari.

Utifrån inkomststatistiken är det uppenbart att Sverige är långt ifrån jämställt och att mycket mer arbete behövs. Medianinkomsten för kvinnor i Sverige är bara 77 procent av medianinkomsten för män, och inte i en enda kommun i hela Sverige har kvinnor en inkomst som är i nivå med männens.

Mest jämställt är det i Jokkmokk där kvinnors medianinkomst uppgår till 84 procent av männens medianinkomst. Men skillnaderna i landet är stora. I kommunerna med störst inkomstskillnader har kvinnor en medianinkomst på bara 68 procent av männens. Om de mest ojämställda kommunerna kunde minska skillnaderna till samma nivå som de mest jämställda kommunerna, skulle medianinkomsten för kvinnor vara 57 000 kronor högre per år. Ekonomiskt skulle det ha en jättestor betydelse och då finns ändå ytterligare 16 procentenheter att ta igen innan inkomsterna är lika.

Sedan 2016 består Sveriges mål för jämställdhet av sex jämställdhetspolitiska delmål. Med den långsamma takt som framsteg på jämställdhetsområdet sker idag, kan man argumentera för att det är dags att tidsbestämma när dessa mål ska vara uppnådda, precis som vi gjort med klimatmålen.

För ingenting blir bättre av sig själv. Framsteg sker för att några driver på utvecklingen. Därför måste politiken – både på kommunal nivå och på riksnivå – arbeta aktivt för att öka jämställdheten och minska inkomstskillnaderna.