Byggjobbare och Ulrika VIkman, IFAU. Bilder: Mia Åkermark/Arbetsmiljöverket och IFAU

integration Ett arbetsmarknadsprojekt i Göteborg lyckades dubblera sysselsättningen bland lågutbildade nyanlända. Intensiv språkutbildning, arbetspraktik och matchning till arbetsplats var framgångsreceptet.

I en ny rapport av Arbetsförmedlingen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) redovisas en ambitiös insats genomförd av Göteborgs stad, tillsammans med ett lokalt bostadsbolag och Arbetsförmedlingen.

Bland 140 deltagare i Arbetsförmedlingens etableringsprogram har hälften lottats till att få extra mycket stöd i språkundervisning och arbetsförberedelse. Året efter försöket, som varade i 12 månader, var sysselsättningen bland de utlottade 30 procent jämfört med 15 procent i jämförelsegruppen.

– Det här är en väldigt bra utvärderingsmetod och vi kan verkligen lita på resultaten. Effekten av insatsen presenteras svart på vitt, säger Ulrika Vikman, forskare på IFAU och en av medförfattarna till rapporten.

Nyanlända flyktingars integration på den svenska arbetsmarknaden har varit ämne för såväl forskning som debatt de senaste decennierna. Inte minst har frågan blivit aktuell i samband med flyktingvågen till Europa 2015. Tidigare forskning i ämnet visar att det tar lång tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden, och i den politiska debatten har förslag om instegsjobb och snabbare anställningar diskuterats flitigt.

IFAU har även i en ny rapport bekräftat omfattande etnisk diskriminering bland svenska arbetsgivare; personer med arabiskklingande namn kontaktas i betydligt mindre utsträckning av arbetsgivare i jämförelse med personer med svenskklingande namn när de söker jobb, oavsett arbetserfarenhet.

Matcha mot efterfrågan på arbetsmarknaden

Göteborgs stad såg ett växande behov av att hjälpa lågutbildade nyanlända till jobb eftersom många efter att ha gått Arbetsförmedlingens etableringsprogram fortfarande ansökte om försörjningsstöd. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och den kommunala bostadskoncernen Förvaltnings AB Framtiden utformades en ny satsning där intensiv språkutbildning, handledd arbetspraktik och matchning till arbetsplats stått i fokus.

Det kommunen, Arbetsförmedlingen och bostadskoncernen har gjort är att utnyttja tiden och de resurser som faktiskt finns tillgängliga i det vanliga utbudet – men ökat intensiteten i aktiviteterna och anpassat till efterfrågesidan på arbetsmarknaden, förklarar Ulrika Vikman.

Bostadsbolagets roll i satsningen har delvis handlat om att rekrytera lågutbildade nyanlända till byggbranschen. Genom insikter om vilka kvalitéer och erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden kunde etableringsprogrammet anpassas till att möta behoven.

– Det handlar om att hitta arbetsgivare som inte kräver lika hög utbildning som högskoleutbildning, yrken som kanske kräver komvux- eller yrkesutbildning.

Göteborgs stad har även dragit igång liknande projekt nu med företag inom renhållning och även med Volvo Cars där programmet riktar sig till utbildade nyanlända, fortsätter hon.

Mycket resultat för pengarna

  Att intensifiera aktiviteterna i ett tidigt skede har visats ge positiv effekt, inte bara på deltagarnas utveckling utbildningsmässigt utan även socialt och beteendemässigt. Att ha ett tydligt mål och att känna att någon satsar på en kan sporra motivationen för deltagarna att fortsätta, berättar Ulrika Vikman.

Sammantaget beräknas kostnaderna för insatsen vara ca 27 000 kronor per deltagare – vilket är markant mindre i jämförelse med Arbetsförmedlingens andra arbetsmarknadsutbildningar som i Statskontorets rapport (2012) uppskattas kosta mellan 60 000 och 150 000 kronor per deltagare.

Kostnaden kan också jämföras med Stöd och matchning, som är en av de vanligaste insatserna hos Arbetsförmedlingen. Men den variant som nyanlända brukar få skulle motsvarande kostnad på ett helår vara 74 800 kronor (insatsen ges som längst i nio månader) – och då utan att räkna in den resultatersättning som leverantören får om personen kommer ut i sysselsättning.

– Det här försöket visar att etableringen av nyanlända med låg utbildning går att skynda på genom att ge mer intensiv hjälp. Insatsen är inte heller särskilt dyr i jämförelse med andra arbetsmarknadspolitiska insatser, säger en annan av rapportförfattarna, Johan Egebark, analytiker vid Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande på IFAU:s hemsida.

Text: Isabelle Munier