Bild: Arbetsförmedlingen och Flickr/Karl Schmeck

ARBETSMARKNAD Nu ska Arbetsförmedlingen vända trenden med en låg sysselsättningsgrad hos utrikes födda kvinnor. Det här ska ske genom att bättre fånga upp kvinnornas kompetens, och matcha utifrån den.

Arbetslösheten hos utrikes födda kvinnor är betydligt högre än hos utrikes födda män. Under lång tid har också Arbetsförmedlingens insatser missgynnat kvinnor, visar myndihetens statistik. De får exempelvis mer sällan ett arbete med stöd eller nystartsjobb. Den här skillnaden i vem som får stöd gäller i synnerhet kvinnor med utomeuropeiskt ursprung.

Regeringen har tidigare aviserat att åtgärder ska riktas särskilt gentemot utlandsfödda kvinnor för att öka deras sysselsättning. Nu sjösätter Arbetsförmedlingen en ny handlingsplan som består av flera delar.

En del handlar om att utveckla Arbetsförmedlingens arbete för att synliggöra och matcha utifrån kvinnornas kompetens. Det handlar ofta om en informell kompetens, då utrikesfödda kvinnor generellt sett har kortare utbildning och mindre arbetslivserfarenhet än utlandsfödda män.

— Vi ser bland annat att vi måste bli bättre på att hänvisa till utbildning, till exempel Komvux, men också till de extratjänster som regeringen fattat beslut om och där arbetsgivare får 100 procents lönesubvention för att anställa en nyanländ eller långtidsarbetslös, säger Roy Melchert, enhetschef, integration och etablering på Arbetsförmedlingen till Dagens Arena.

Enligt Roy Melchert är det möjligt att personalen på Arbetsförmedlingen påverkas av könsstereotypa föreställningar som gör att man inte förmår möta utlandsfödda kvinnor på rätt sätt. I så fall är det också ett område man måste arbeta med.

Nyligen ändrade Arbetsförmedlingen sitt sätt att arbeta inom etableringsuppdraget, vilket innebär att myndigheten ska kartlägga alla nyanländas utbildning och erfarenhet på ett systematiskt, likvärdigt sätt.