Sedan december 2010 har Arbetsförmedlingen ansvaret för nyanlända invandrare. Men bostadsbrist, kommuners ovilja och brister i barnomsorgen gör etableringen svår.

Sedan december 2010 har Arbetsförmedlingen ansvar för nyanlända invandrare. De första sju månaderna tog myndigheten emot 4 134 personer. Under perioden fick nio av tio en så kallad etableringsplan, med bland annat undervisning i svenska, validering av utbildning och andra typer av insatser. Men endast 10 personer fick jobb.

Det svaga jobbresultatet är inte är så konstigt. Nyanlända invandrare behöver få tid på sig att lära sig svenska och hur det svenska samhället fungerar. De behöver också få sin utbildning översatt till svenska förhållanden och ibland komplettera med några terminer i skolbänken. Men Arbetsförmedlingens rapport visar också att det svaga resultatet beror på uppenbara brister i det svenska välfärdssystemet.

De nyanlända invandrarna är en stor resurs. De allra flesta är unga och har många år kvar i arbetslivet. Hela 75 procent är under 40 år och en fjärdedel under 25 år. Det är också en relativt välutbildad grupp. Hälften har grundskoleutbildning eller mer.

Denna resurs tas dock inte till vara. Oroväckande många kommuner i glesbygden, där befolkningen bara blir äldre och äldre, har ingen fungerande struktur för att ta emot nyanlända. Det är ganska häpnadsväckande då ung arbetskraft är just vad dessa kommuner behöver. Det finns inga rationella förklaringar till denna ovilja. Den enda förklaringen är främlingsrädsla. Det verkar tyvärr som att dessa kommuner hellre väljer att dö sotdöden än att rucka på sina egna fördomar.

En annan akut brist som rapporten pekar på är bostadsbristen, och framför allt i storstadsregionerna. Där jobben finns, där finns helt enkelt inga bostäder. En tredje aspekt är för få platser inom barnomsorgen. Det dröjer alldeles för länge för nyanlända familjer att få plats för sina barn på förskolan.

Alla dessa tre aspekter är resultatet av felaktiga politiska prioriteringar. För att Sverige ska ha en fungerande arbetsmarknad och en fungerande etablering av nyanlända invandrare krävs bostäder, och framför allt hyresrätter. Det krävs platser på förskolan och förskolor som har öppet på obekväm arbetstid. Det krävs också att politiker och allmänheten ser de nyanlända invandrarna som den stora resurs som de är.