Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr
Anders Ferbe. Bild: Denny Lorentzen/Washington State Dept of Transportation, Flickr

Förbundsordförande Anders Ferbe kräver att regeringen inför nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna.

Antalet allvarliga olycksfall har ökat dramatiskt i industrin. Det visar en undersökning som IF Metall gjort tillsammans med AFA-försäkring. Mellan 2009 och 2011 har de olycksfall som medför en längre sjukskrivning (mer än 30 dagar) ökat med hela 38 procent. Dessutom har 50 personer omkommit på arbetsplatser där IF Metall har medlemmar sedan 2006.
– Den allt mer slimmade bemanningen har bidragit till att stressen ökar. När dessutom allt fler har visstidsanställningar och jobbar i bemanningsföretag finns risk för ökat antal skador och olyckor. Vem ställer krav på sin arbetsmiljö när det viktigaste är att få fortsatt anställning, säger IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe i ett pressmeddelande.

Han menar att det ökande antalet allvarliga olycksfall är en konsekvens av neddragningar som gjorts på arbetsmiljöområdet. Men från arbetsgivarsidan menar man att kritiken inte är riktig.
– Vi anser att arbetsmiljön i Sverige kanske är den bästa i världen, säger Björn Hammar, som jobbar med arbetsmiljöfrågor på Teknikföretagen, till Sveriges Radios Ekot.

IF Metall framför nu tre konkreta krav på regeringen, som man menar också har ett ansvar.
– För det första att det införs en nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna, en konkret handlingsplan behövs. För det andra att Arbetsmiljöverket ges ökade resurser så att fler arbetsmiljöinspektioner kan genomföras. För det tredje att det skapas ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor där arbetsgivare, fackliga organisationer och företagshälsovård kan få stöd, säger Anders Ferbe i ett pressmeddelande.