Erik Elmgren, Hyresgästföreningen och bostadsminister Peter Eriksson (MP).

bostäder I en intervju med Dagens Industri öppnar bostadsminister Peter Eriksson (MP) för att särskilda lågprisbostäder kan bli aktuella om hyresbolagen inte bygger så alla har råd. Hyresgästföreningen avvisar helt förslaget: »Segregerande och stigmatiserande«

Peter Eriksson (MP) anklagar i intervjun med Dagens Industri byggbolagen för att inte ta sitt ansvar för att bygga lägenheter även för de med lägre inkomster. I Stockholm har inte heller byggsubventioner eller regeringens investeringsstöd löst problemet, då det har använts väldigt lite.

– Varken allmännyttan eller de privata värdarna har varit intresserade av att ta fram bostäder för alla, utan fokuserat på betalningsstarka segment, säger Peter Eriksson till Dagens Industri apropå situationen i Stockholm.

Om inget ändras öppnar bostadsministern upp för en sorts social housing, det vill säga billigare lägenheter som riktar sig särskilt till låginkomsttagare.

– Till slut blir det nödvändigt. Varför har vi allmännyttiga bostadsbolag om de bara ska konkurrera om dem som är väldigt betalningsstarka? Det är ju helt orimligt, säger Peter Eriksson i intervjun.

Hyresgästföreningen vänder sig skarpt emot alla modeller som liknar sociala bostäder.

– Det är ju ingen långsiktigt hållbar lösning. Snarare ska man slå vakt om den generella modell vi har i Sverige där allmännyttan vänder sig till alla, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen till Dagens Arena.

Därför tycker han att det är oroväckande när regeringen öppnar upp för att bygga sociala bostäder.

– Social housing är segregerande och stigmatiserande. Vi vet att det är vad som händer i andra länder i Europa där det finns sociala bostäder, säger Erik Elmgren.

Finns det tecken på att vi redan är på väg från en modell där hyresrätt ses som en bostad för alla?

– Det är klart att de utmaningar som finns nu på bostadsmarknaden när många migranter söker bostäder, samtidigt som bostadsbristen redan är stor, så tvingar det fram en debatt om sociala bostäder.

Hyresgästföreningen tror istället på att fortsätta arbeta med investeringsstöd och byggsubventioner, och Erik Elmgren påpekar att det fortfarande finns ett nettounderskott på 30 000 hyresrätter, om man jämför det bestånd som omvandlats till bostadsrätter med vad som har byggts nytt sedan år 2000.

– Om man öppnar dörren till social housing öppnar man också dörren till marknadshyror, säger Erik Elmgren.