Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

renoveringar När fastighetsägare renoverar en lägenhet i taget kan hyran höjas med uppemot 40 procent utan att förhandlas. Det berättade Dagens Arena igår. Men enligt justitieminister Morgan Johansson (S) ska hyran vara »skälig« och förhandlas med »en hyresgästorganisation« även efter sådana renoveringar.

Igår berättade Dagens Arena om hur bostadsbolag som renoverar en lägenhet i taget, mellan två hyresgäster, köper upp allt mer av hyresbeståndet – från allmännyttan, eller från andra privata ägare.

Lönsamt och tryggt för de boende, då ingen tvingas flytta på grund av kraftigt höjda hyror, anser många fastighetsägare. Men Hyresgästföreningen anser att hyresgäster störs av ständigt pågående renoveringar, och att renoveringarna ofta bara sker för att kunna höja hyran så mycket som möjligt.

I våras kom ett lagförslag, kallat »Stärkt ställning för hyresgäster« som föreslog att öka hyresgästers inflytande vid stora renoveringar som medför kraftiga hyreshöjningar. Men det gäller bara befintliga hyresgäster. Om ingen har kontrakt på en lägenhet så kan ingen heller försöka invända mot hur omfattande renoveringen blir och hur mycket det i sin tur höjer hyran. Regeringen har ännu inte lagt fram något lagförslag baserat på utredningen.

Dagens Arena ber ansvarig minister Morgan Johansson (S) att kommentera hur han ser på det allt vanligare sättet att renovera lägenheter, styckvist, som innebär att hyresgäster inte har någon möjlighet att påverka renoveringen.

Justitieministern väljer att besvara frågorna skriftligt, och när Dagens Arena ber om förtydliganden på några punkter kommer inget mer svar.

»Det viktiga i denna situation är att hyresgäster ska känna sig trygga i sitt boende. Ingen hyresgäst ska känna sig pressad att flytta på grund av att fastighetsägaren vill renovera en friställd lägenhet.« skriver Morgan Johansson i sitt mejlsvar.

Morgan Johansson fortsätter sedan mejlet med att hänvisa till den utredning som kom i våras och som föreslog stärkt inflytande för hyresgäster, men också att hyresvärdar som brister i sin förvaltning ska kunna få ett föreläggande som så småningom kan bli ett vite:

»Regeringen har alltså tagit initiativ till lagändringar som ska öka hyresgästers möjligheter att bo kvar i sina lägenheter under trygga förhållanden.«

Vid en ombyggnad vägs hyresgästers intressen mot fastighetsägaren, det vill säga till exempel en låg hyra mot ägarens intressen av att renovera, skriver ministern. Vidare konstaterar han att ingen motpart finns i form av en hyresgäst när lägenheten är »tomställd«, det vill säga mellan två hyresgäster.

»Någon intresseavvägning görs därför inte i dessa fall. Det som diskuteras är i stället intresset av en lämplig sammansättning av lägenhetsbeståndet i stort.«

Morgan Johansson skriver också att även efter att en tom lägenhet renoverats ska hyran vara »skälig« och förhandlas med »en hyresgästorganisation«.

Han nämner slutligen åtgärder som kan göra det lättare för hushåll med låga inkomster att få en lägenhet.

»Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att hyreslägenheter ska kunna efterfrågas av personer med olika inkomster. Ett exempel är investeringsstöd vid nybyggnation, ett annat är stödet för renovering och energieffektivisering i vissa områden.«

Men enligt Hyresgästföreningen får många av de lägenheter som konceptrenoveras en i taget en oförhandlad hyra, då Hyresgästföreningen ofta har svårt att komma överens med fastighetsägarna om hyresnivån de senare vill ta ut.

– Det är ju bara de åtgärder som är standardhöjande i lägenheten som man får ta ut högre hyra för. Korrelerar inte åtgärderna med den hyra man vill ta ut, om man till exempel begär samma hyra som motsvarar ett fullständigt nybyggt eller helrenoverat hus, så säger vi nej, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Om hyran är oförhandlad och sätts ensidigt av fastighetsägaren, kan den hyresgäst som flyttar in efter renoveringen överklaga hyresnivån efter sex månader.

– I bostadsbristens tid är många glada att de har fått ett förstahandskontrakt och de vill inte börja bråka med hyresvärden det  första de gör, säger Erik Elmgren.

Det är inte ovanligt att den här sortens konceptrenoverade lägenheter, men också nybyggda lägenheter, står utanför hyresförhandlingssystemet i flera år, eftersom Hyresgästföreningen anser att hyrorna de tar ut är högre än vad som motsvaras av bruksvärdet för lägenheterna.