När alliansregeringen tillträdde hösten 2006 genomförde den raskt en rad reformer på bostadsområdet. Man tog bort det riktade stödet till bygget av hyresrätter, förändrade allmännyttans roll och försökte underlätta för förstagångsköpare att köpa sin första bostad. Det var dags för en ny bostadspolitik, med mer av marknad och mindre av klåfingrig stat.

Resultaten – speciellt när det gäller hyresrätter – har varit nedslående.

Flera av regeringens reformer – som förvärvs- och hyresgarantin – floppade totalt, och byggnationen av nya lägenheter minskade kraftigt i takt med att lågkonjunkturen drog in över Sverige. Många lägenheter påbörjades i och för sig just i slutet av 2006 – men det berodde på att byggherrarna ville ta del av det byggstöd som alliansregeringen tog bort den sista december 2006. I Stockholm stad öppnade den borgerliga alliansen upp för ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, med resultat att 22 000 av allmännyttans hyreslägenheter i huvudstaden såldes ut.

Resultatet efter fyra år med borgerligt styre i riksdagen och i Stadshuset var alltså färre hyresrätten i Stockholm – en stad som växer med kanske 20 000 människor per år.

I mars förra året presenterade så SABO, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen en ”skattereform för hyresrätten” som skulle få fart på nybyggnationen av hyresrätter – och i december förra året vaknade nye bostadsministern Stefan Attefall till liv:

Nu skulle en utredning om att ”stärka hyresrättens ställning” tillsättas!

(Det som skulle utredas verkade i mångt och mycket vara just förslagen från bostadsmarknadens parter, som presenterats ett halvår tidigare – det vill säga sänkt hyresmoms, slopad fastighetsavgift och skattefria underhållsfonder).

Sedan dess har… ingenting hänt. Petra Kjellarsson, pressekreterare för Stefan Attefall, förklarar för Dagens Arena att saker tar tid ibland, ”när så många är inblandade”.

I dag flaggar Veronica Palm (S) i Dagens Arena för att hyresrätten kan bli en stridsfråga under riksdagsåret. På Aftonbladet Debatt uppmanar Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman bostadsministern att sluta släpa fötterna efter sig och börja jobba på riktigt för fler hyresrätter.

I eftermiddag läser Fredrik Reinfeldt upp regeringsförklaringen.

Don’t hold your breath.