Vad säger regeringen till de som kräver en konkret färdplan mot en individuell föräldraförsäkring? Vi frågade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Kraven på att individualisera föräldraförsäkringen hörs allt högre. Inte bara från Vänsterpartiet i förhandlingarna med regeringen, utan även inifrån det socialdemokratiska partiet: I motioner från medlemmar och i krav från ett flertal sidoorganisationer.

Regeringen har föreslagit en tredje öronmärkt månad för vardera förälder. Den första öronmärkta månaden infördes 1995 och den andra 2002. Fortsätter individualiseringen i samma långsamma takt kommer det att dröja till 2065 innan ett förslag om en helt delad försäkring läggs fram.

Det är för långsamt tycker kritikerna, och kräver en konkret tidsplan framåt.

Hur svarar du på de kraven, Annika Strandhäll?

– Jag förstod att de skulle komma när vi tog beslut om den tredje månaden. Med rätta. Vad vi är överens om är att tillsätta en större utredning kring föräldraförsäkringen där vi tar ett helhetsgrepp. Det kommer vara en ganska snabb tidsplan för att få igång den nu.

– Vi är också överens om att lägga en proposition till under mandatperioden. Jag kan inte föregå utredningen och säga vad den kommer att innehålla. Men det handlar om att vi gemensamt är för ett mer jämställt uttag.

Så propositionen kommer ta ytterligare steg mot en individualisering?

– Ett mer jämställt uttag, ja.

Blir det fler öronmärkta månader?

– Jag kan inte säga exakt vad den kommer att innehålla. Men där skulle jag vilja lyfta debatten lite. Vi är väldigt fast vid hur föräldraförsäkringen ser ut i dag. Där kommer utredningen titta på hur en modern föräldraförsäkring ska se ut år 2015.