Foto: Skärmdump från SVT
Foto: Skärmdump från SVT

Förra försvarsministern Karin Enström (M) hävdar att hon som minister ”tydligt” kallade Saudiarabien för en diktatur. I själva verket vägrade hon in i det sista att använda ordet.

I onsdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen ställde vänsterpartiets Hans Linde den förra moderata försvarsministern Karin Enström till svars för dennes underlåtenhet att som minister kalla Saudiarabien för en diktatur.
– Nu står Karin Enström här i en annan roll, hon är inte statsråd längre, nu befinner hon sig i opposition. Jag vill därför fråga Karin Enström: Vill du fortfarande inte kalla Saudiarabien för en diktatur? Eller har ni bytt åsikt nu när ni kommit i opposition? frågade Hans Linde.

Karin Enström svarade med att hon som minister visst varit ”tydlig” med att kalla Saudiarabien för en diktatur.
– Hans Linde har kanske inte lyssnat de senaste åren. Jag har tydligt sagt att ja, Saudiarabien är en diktatur och därom råder ingen tvekan, sa hon.

Hans Linde fortsatte att ifrågasätta om hon verkligen kallat Saudiarabien för en diktatur, men Karin Enström stod på sig.
– Om Hans Linde hade följt uttalandena – om vi nu ska ha en debatt om det, jag tycker att det finns viktigare saker att diskutera än exakt vad som har sagts – men då kan jag lugna Hans Linde med att det har jag som minister sagt, sa hon.

Men sanningen är att Karin Enström som försvarsminister in i det längsta vägrade att kalla Saudiarabien för en diktatur. I stället kallade hon landet envist för en ”icke-demokrati” eller på sin höjd en ”auktoritär regim”.

Linjen att inte kalla Saudiarabien för en diktatur verkar ha legat fast redan när hon tillträdde i april 2012. I en Ekot-intervju i augusti samma år sa Enström att hon inte vill ”dela in länder på det sättet”.
– Vi gör inte listor på länder, men man kan väl helt klart säga att det inte är en demokrati.

Kan du se det som en diktatur?
– Vi gör ju inte listor, och i det här fallet när det handlar om hur man ska bedöma ett land utifrån om man ska exportera krigsmateriel eller inte, så görs ju det på grundval av ett antal bedömningskriterier.

Men som försvarsminister, och om man bortser från vapenexport, ser du Saudiarabien som en diktatur?
– Alltså, vi gör ju inte den indelningen av länder men det är ju en mycket auktoritär regim.

Men du kan inte säga att det är en diktatur?
– Om du vill att jag ska göra den indelningen bland olika länder, så gör vi ju inte den typen av listor. Men vi gör ju faktiskt en granskning av hur olika länder respekterar de mänskliga rättigheterna. Det är helt klart att Saudiarabien står för grova övergrepp när det gäller mänskliga rättigheter, man har inte heller allmänna val och den typen av styre.

Karin Enström fick mycket kritik för sina slingrande svar och valde då att göra en halv pudel. I ett skriftligt uttalande kallade hon Saudiarabien för en ”auktoritär regim” och diktatur “om det endast är möjligt att beskriva Saudiarabien som antingen en demokrati eller diktatur”.

Ekots redaktion nöjde sig inte med det. Och i en klassisk lördagsintervju i oktober samma år nådde slingrandet sitt cresendo. Återigen vägrade Karin Enström att kalla Saudiarabien för en diktatur utan beskrev i stället landet som en ”icke-demokrati”. Att kalla ett land för en diktatur var ett ”trubbigt instrument” enligt Karin Enström.
– Jag menar att etiketten det ena eller det andra är ett trubbigt instrument, sa hon.