»En av de största brunkolsreserverna sätts i händerna på ett tjeckiskt riskkapitalbolag som har som mål att se en brunkolsrenässans i Europa«, säger Greenpeace Sveriges chef Annika Jacobson.

Det statliga energibolaget Vattenfall säljer sin omdiskuterade brunkolsverksamhet i Tyskland till den tjeckiska energikoncernen EPH och deras finansiella partner PPF Investment.

– Vi ökar nu omställningstakten mot en mer hållbar produktion. Försäljningen innebär att mer än 75 procent av vår totala produktion kommer att vara klimatneutral jämfört med ungefär 50 procent i dag, säger Vattenfalls vd Magnus Hall i ett pressmeddelande.

En mycket märklig inställning, tycker Greenpeace Sveriges chef Annika Jacobson.

– Affären innebär att Vattenfall sätter en av de största brunkolsreserverna i händerna på ett tjeckiskt riskkapitalbolag som har som mål att se en brunkolsrenässans i Europa. Jag är förvånad över att man kan göra detta och samtidigt säga sig vara ledande i energiomställningen, säger hon till Dagens Arena.

Affären måste godkännas av ägarna, det vill säga den svenska staten. Regeringen måste nu ta sitt ansvar och sätta stopp för försäljningen, anser Greenpeace.

– Ska man vara klimatmedveten – eller över huvud taget trovärdig –  då kan man inte godkänna en sådan här affär. Det gäller regeringen men också andra riksdagspartier, säger Annika Jacobson.

Vattenfalls brunkolsverksamhet har länge ifrågasatts, just på grund av den klimat- och miljöpåverkan som kolkraft innebär. Miljöpartiet har tidigare sagt att verksamheten måste avvecklas.

Men i höstas bjöd Vattenfall in budgivare för att sälja de tyska kolgruvorna och -produktionen. Greenpeace var en av intressenterna. Organisationen ville köpa brunkolet för att avveckla verksamheten, men uteslöts tidigt i processen.

– Vi uteslöts i första vändan, med en mycket vag motivering om att vi inte var en seriös köpare, säger Annika Jocobson.

Nu står det klart att EPH tar över verksamheten. Det inkluderar både en kassa på 15 miljarder kronor, samt skulder och avsättningar för återställande av gruvorna på sammanlagt 18 miljarder kronor.

Försäljningen bedöms kosta Vattenfall 22-27 miljarder kronor. Men att behålla verksamheten skulle vara ännu dyrare, enligt Vattenfall.

– Vattenfall kanske kan göra en sådan bedömning, att det är för dyrt att behålla. Men regeringen är satt för att se till samhällets bästa. Samhällskostnaderna om man eldar upp allt kol i gruvorna blir cirka 800 miljarder kronor, säger Annika Jacobsen.