Bild: Flickr/Socialdemokrater
Göran Perssons regering genomförde den största omvandlingen av las som dittills hade skett.

Mest klimatnytta gör skogen om den avverkas och används till biobränsle, anser Göran Persson. Det går på tvärs mot Naturskyddsföreningen som anser att bolagen avverkar för mycket.

Naturskyddsföreningen anser att de stora skogsbolagen avverkar för mycket och därmed minskar skogens förmåga att binda stora mängder koldioxid. Göran Persson, tidigare statsminister och ordförande i Sveaskog, håller inte med om kritiken. Enligt Persson kommer den stora klimatnyttan med skogen om den avverkas och används exempelvis till biobränsle. Det skriver SvD.

– Jag är ganska trygg i mitt påstående att avverkning ger mest klimatnytta. Den gamla skogen som tas ner används mest till timmer och fortsätter då lagra koldioxid. Samtidigt planteras ny som växer med 25 procent per år på grund av växtförädling. Den unga skogen binder mest koldioxid, så att skogsbruket totalt släpper ut koldioxid är inte riktigt sant, säger han.

Förutom koldioxid är skogen viktig för den biologiska mångfalden. Regeringen driver en skogspolitik för fler naturreservat som ska bevara artrikedomen. Naturreservat innebär att skogsbolagen inte kan avverka där.

Är det ett hot mot skogsindustrin?

– Hittills har vi inte haft brist på skog att avverka, men risken med den politiken är att underförstått skickar signalen att den skog vi brukar kan vi bruka lite mer bryskt, eftersom man har satt undan arealer. Det tror jag är farligt, säger Göran Persson till SvD.