Girjas samebys byområde i Gällivare kommun, Norrbottens län Bild: Wikimedia

Juridik Girjas sameby ges rätt i den långdragna tvisten mellan samebyn och svenska staten. Kan få stora konsekvenser för andra samebyar.

Det var en enig Högsta domstol som på torsdagen gav Girjas sameby rätten att upplåta småviltsjakt och fiske på det område där samebyn bedriver renskötsel, utan statens samtycke.

– Det visade sig att vi hade rätten på vår sida, säger en glad Matti Blind-Berg, ordförande för Girjas sameby, till P4 Norrbotten.

Tvisten mellan Girjas sameby och staten har pågått i 10 år och trots att Högsta domstolen inte anser att rennäringslagen ger samebyn rätt så menar domstolen ändå att samebyn har ensamrätten som »följd av historiska omständigheter som gäller för det aktuella området«, alltså  urminnes hävd.

Laddjujavri. Foto: wikipedia

 

Dommen är prejudicerande

Vad dommen får för konsekvenser framgent är svårt att säga.

Till Dagens Nyheter säger Åsa Larsson, ordförande i Svenska samernas riksförbunds, att dagens dom bör vägleda staten att utan tvist ge andra byar rätt till jakt och fiske på deras område.

– Min förhoppning är att det inte ska behöva leda till andra rättsprocesser utan att staten ger andra byar samma rätt på en nationell nivå. Men det är redan i dag konflikter, säger hon.

Några som ser med oro på domen är Svenska jägareförbundet som räds att majoriteten av samebyarna nu kommer att hävda samma rätt till sina områden som Girjas, vilket kan få stora konsekvenser för jakten i norra Sverige.

– En sådan här dom skulle om det går illa kunna skapa stor splittring. Dels mellan samebymedlemmar, ortsbefolkning och andra jägare, dels inom gruppen samer eftersom en majoritet av gruppen samer inte är samebymedlemmar, säger Jaktvårdskonsulent Hans Geibrink till TT.

Tredje gången gillt

Tingsrätten dömde redan 2016 till Girjas fördel, men staten överklagade. Hovrätten gav också samebyn rätt, men domen var svårtolkad då den också fastslog att länsstyrelsen, alltså staten, skulle fördela rätten.

Nu ger alltså Högsta domstolen rätten att upplåta småviltsjakt och fiske på byns område till Girjas. Staten ska dessutom ersätta samebyn med drygt fem miljoner kronor för rättegångskostnader.