Förtidsröstning i Globen maj 2014. Foto: Örjan Benzinger
Förtidsröstning i Globen maj 2014. Foto: Örjan Benzinger

Mer än en halv miljon personer har redan förtidsröstat inför EU-valet. Det kan betyda en rejäl ökning för valdeltagandet.

Svenska folkets vilja att rösta i EU-valet har alltid legat lägre än till riksdagsvalen. I årets val ser dock valdeltagandet ut att få en skjuts uppåt.
– Antalet förtidsröstande har ökat de senaste valen, men nu ser ökningen ut att vara så stor att det faktiskt kommer att landa i ett högre valdeltagande än vid förra valet, säger Richard Öhrvall, statistiker vid SCB:s demokratistatistikenhet och forskare vid Linköpings universitet till Dagens Nyheter.

Jämfört med samma tid före EU-valet 2009 är det en ökning med drygt 23 procent.

Om trenden i förtidsröstningen håller i sig pekar det på en ordentlig höjning av valdeltagandet. 10 procentenheter upp. En höjning från 45,53 procent 2009 till 56,04 procent i år.

Förtidsröstning har funnits i nuvarande form sedan 1982. Andelen förtidsröstande i riksdagsval har legat kring 30 procent sedan dess, skriver Dagens Nyheter.