Foto: Skärmdump från SVT
Foto: Skärmdump från SVT

Regeringen satsar sammanlagt 7,5 miljarder kronor på att stärka det nationella försvaret.

Den nya försvarssatsningen läggs ovanpå den som alliansregeringen redan utlovade i höstas. Det handlar dels om ett direkt tillskott på 4,2 miljarder kronor. 1,7 miljarder tillförs för att ta höjd för höjd arbetsgivaravgift för unga samt höjda avkastningskrav från Fortifikationsverket. Resterande pengar omfördelas från internationella insatser till det nationella försvaret.

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S) innebär förslaget en mycket tydlig omprioritering av försvaret.
– Det är en mycket tydlig förflyttning av fokus. Internationella engagemang stod i fokus tidigare, nu har den nationella dimensionen tonat upp. Det har att göra med en förändrad omvärldssituation, sa Peter Hultqvist på regeringens pressträff.

Försvarsministern presenterade två prioriterade områden. Dels ska Sveriges förmåga att jaga ubåtar förstärkas och dels ska den militära närvaron på Gotland öka. Gotland ska bland annat få ett permanent militärförband på 150 personer.