Bild: Försäkringskassan.
Bild: Försäkringskassan.

Under årets nio första månader har 14 000 personer fått sin sjukpenning indragen. Mer än dubbelt så många som motsvarande period i fjol.

Mer än dubbelt så många fick sin sjukpenning indragen under 2016 års första nio månader i jämförelse med motsvarande period i fjol. Det visar nya siffror som Försäkringskassan tagit fram på uppdrag av Sveriges Radio.

En förklaring till ökningen myndighetens hårdare bedömning av läkarintygen och högre krav på dokumentation, enligt Ekot.

– Jag trodde nog inte riktigt att vi hade kommit till den punkten där vi i någon demokratisk anda fattat beslut som gör det möjligt att dra undan någon form av socialt och ekonomiskt skyddsnät som jag kanske tog för givet. Jag tycker att jag möter en sorts otrygghet hos mig själv med att inse att det är så, säger Carolina Frände till Ekot.