Karl Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef TCO.

Det är bra att de söker svaren i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken i stället för i migrationspolitiken”, säger TCO:s samhällspolitiska chef efter dagens förslag från regeringen.

Jämnare fördelning av nyanlända mellan kommunerna, ökade möjligheter till utbildning och praktik och mer stöd till folkrörelser och föreningar är delar i det integrationspolitiska utspel som regeringen gjorde i dag.

Ett annat förslag är att införa så kallade snabbspår. Det innebär att arbetsmarknadens parter erbjuds att utforma insatser för att nyanlända snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden.

På dagens presskonferens sa Ylva Johansson, socialdemokratisk arbetsmarknadsminister, att det exempelvis kan handla om svenskundervisning ute på boendena och att kompletterande utbildningar hålls på arbetsplatserna. LO:s ordförande Kalr-Petter Thorwaldsson är positiv till förslaget.

– Vi är inte rädda för att ta ansvar för att nyanlända snabbare kommer ut på arbetsmarknaden. I dag har vi extremt dålig matchning mellan arbetslösa och de jobb som växer fram. Om Arbetsförmedlingen och andra samverkansparter bjuder till, går det att tiden korta avsevärt, säger han till Dagens Arena.

Exempelvis skulle man kunna omvandla nyanländas bidrag till anställningsstöd hos arbetsgivare.

– Det stora hindret är att vi inte har gjort detta på ett bra tag. För 25 år sedan var detta vardagsmat, men på senare tid har vi trott att marknaden ska lösa alla problem, säger Thorwaldsson.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, tycker att det är bra att regeringen valt att fokusera på möjligheter i stället för att inskränka rättigheter eller arbetsskydd.

– Det är också bra att de söker svaren i arbetsmarknads- och utbildningspolitiken i stället för i migrationspolitiken, säger han till Dagens Arena.

Han menar att punkterna behöver konkretiseras en hel del men att förslaget om snabbspår är en bra idé.

– Det är ju vi parter som kan arbetsmarknaden. Vi vet vad man kan göra i de olika branscherna och förbunden, säger Engblom.

Även Svenskt Näringsliv menar att arbetsmarknadens parter kan spela en viktig roll för att snabba på vägen till arbete för nyanlända, men tycker att regeringens politik samtidigt motverkar möjligheten att komma in på arbetsmarknaden för denna grupp.

– Regeringens politik, med höjda skatter på företag och arbete, motverkar framväxten av fler enkla jobb. Istället borde regeringen göra tvärtom och sänka trösklarna in till arbetsmarknaden och komma med förslag som minskar riskerna för företag att anställa, säger vd:n Carola Lemne på den egna hemsidan.

“Att försämra livet för nyanlända, försvaga anställningstryggheten eller sänka ersättningar och löner kommer inte att underlätta etableringen eller bidra till ökad sammanhållning i Sverige”, skriver statsminister Stefan Löfven (S), arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), vice statsminister Åsa Romson (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på DN Debatt.