Foto på Ulrica Schenström: Peter Knutson

Ännu är det oklart vilken politik Moderaterna kommer att föra under Kinberg Batra. För att ta reda på det har Dagens Arena intervjuat Ulrica Schenström och Stig-Björn Ljunggren.

Kistamässan utanför Stockholm samlades i lördags moderater från hela landet för den så kallade Sverigedagen. Partiets politikutveckling var i fokus. Antalet nya, konkreta förslag var dock begränsat.

Moderaterna vill höja studenternas fribelopp och införa en jämställdhetsbonus för att öka pappors uttag av VAB-dagar. Partiet vill också ge Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket ökade resurser för att utreda finansieringen av terrorism.

I övrigt är det ännu oklart vilken politisk linje som Moderaterna under Anna Kinberg Batra nu kommer att välja.

Dagens Arena har intervjuat Stig-Björn Ljunggren, statsvetare som doktorerat om Moderaternas historia, och Ulrica Schenström, före detta statssekreterare och en av arkitekterna bakom ”Nya Moderaterna”, för att höra hur de tror att Moderaterna kommer att profilera sig.

Båda två är övertygade om att konceptet ”Nya Moderaterna” kommer att behållas. De tror inte på någon radikal omläggning av den ekonomiska politiken.

– Moderaterna behöver inte driva sänkta skatter. Ur deras perspektiv räcker det med att vara mot höjda skatter, säger Stig-Björn Ljunggren.

MUF-ordföranden Rasmus Törnblom har argumenterat för en förändrad arbetsrätt. Ulrica Schenström tror inte att så blir fallet.

– Jag tror att man kommer att ligga kvar i den kurs man har valt, säger hon.

Stig-Björn Ljunggren gör samma bedömning. Samtidigt nämner han Moderaternas hantering av arbetsrätten som ett exempel på hur han tycker att partiet har förändrats i grunden.

– Moderaterna har tidigare varit som Vänsterpartiet i det att de hellre tagit strid och förlorat än undvikit strid och vunnit.  Men de har lärt sig av Socialdemokraternas strategi att låta droppen urholka stenen. Moderaterna behöver inte ändra på arbetsrätten, för den är gradvis på väg att avveckla sig själv via bemanningsföretag och tillfälliga anställningar.

Inför Sverigedagen skickade Moderaterna ut diskussionsunderlag till de workshops som hölls i olika politikområden. Texten om välfärd fokuserade på välfärd som något positivt för sysselsättningen och bättre uppföljning och kontroll för att garantera likvärdighet och kvalitet. Det ligger nära den linje Socialdemokraterna drev i fjolårets valrörelse.

Stig-Björn Ljunggren menar att Moderaternas syn på välfärden har förändrats.

– Moderaterna ser inte längre den offentliga sektorn som tärande utan som potentiellt närande, exempelvis med life science och all service. Vi kan kalla det funktionskapitalism. Socialdemokraterna försökte greppa den privata äganderätten gradvis genom att det gemensamma tog över ägandets funktion. Moderaterna försöker nu göra samma sak, fast tvärtom. Det offentliga får ha kvar ett slags ramansvar men aktörerna kan vara vilka som helst.

Enligt Ulrica Schenström är välfärdspolitiken en nyckel för att Moderaterna ska kunna vinna nästa val.

– I Sverige måste man vara bäst på tre frågor för att vinna val – ekonomi, jobb och välfärd. 2014 fanns en stor oro för välfärden, men tyvärr var det bara Sverigedemokraterna som vann på den oron. Både Socialdemokraterna och Moderaterna förlorade på att man inte pratade tillräckligt mycket om välfärd och värderingar.

Ulrica Schenström menar att Moderaterna skulle kunna begränsa Sverigedemokraternas tillväxt om partiet la fokus på integrationsdimensionen i välfärdsfrågorna.

– Enda sättet att stoppa framgången för SD är att ha svar på de här frågorna. Det finns en integrationsutmaning i att ge alla rätt till en bra utbildning och få folk i arbete. Långt ifrån alla som röstar på Sverigedemokraterna är rasister. Många SD-väljare är arga på både moderater och socialdemokrater som de menar sticker i huvudet i sanden om viktiga samhällsproblem.

Under sin tid i MUF förespråkade Anna Kinberg Batra fri invandring. Stig-Björn Ljunggren tror att hon kommer att hålla fast vid Moderaternas nuvarande linje. Han menar att Moderaterna mycket väl kan förena den principen med hårdare krav på egen försörjning.

– Poängen hos dem som varit för fri invandring har ju varit: ”Välkommen hit men du kan inte räkna med en industriell livsstil på andras bekostnad. Det offentliga kan stå för tak över huvudet men du får försörja dig själv.”

Moderaterna har hittills på riksplan helt avvisat samröre med Sverigedemokraterna. Den inställningen kommer partiet att behålla, menar både Ulrica Schenström och Stig-Björn Ljunggren. Samtidigt har bland andra Lars-Ingvar Ljungman, ordförande i Skånemoderaterna, öppnat för åtminstone lokala samarbeten med SD.

– Det kommer nog att bli väldiga diskussioner om det där. Och om jag ska vara ärlig tycker jag att sådana samarbeten är fel, säger Ulrica Schenström.

Stig-Björn Ljunggren tror att den moderata partiledningen kan komma att se mellan fingrarna på lokala uppgörelser men att det kommer att ske gradvis under mandatperioden.

Trots den interna kritiken om Decemberöverenskommelsen bedömer både Schenström och Ljunggren att moderatledningen har ett starkt förtroende i partiet.

– Den har ett väldigt starkt mandat, säger Ulrica Schenström. Folk har slutit upp om Anna Kinberg Batra. Partisekreteraren Tomas Tobés största utmaning kommer att bli politikutvecklingen och att förankra den, och jag tror också att det är vad han verkligen fokuserar på.

Stig-Björn Ljunggren menar att moderata partiledningar brukar få fria händer.

– De har traditionellt ett väldigt fritt mandat jämfört med andra partier – så länge det går bra. Men partiet är helt utan sentimentalitet om det skulle gå dåligt.