EU-kommissionär Valdis Dombrovskis, protest mot Blackrock och EU-ombudsmannen Emilie O'Reilly. Bilder: Dominique Hommel, Flickr.com och Europeiska ombudsmannen.

EU EU-kommissionen anlitade världens största investerarbolag, Blackrock, som konsult inför ny miljölagstiftning för banker. Nu får de kritik för att inte tillräckligt ha beaktat risken för intressekonflikt.

I mars vann världens största investerarbolag, Blackrock, en upphandling för EU-kommissionen som handlade om rådgivning inför kommande lagstiftning där banksektorn ska regleras utifrån miljömässiga och sociala krav.

Att Blackrock, av nio kandidater och som enda investerarbolag bland dem, valdes ut för uppdraget fick kritik av organisationer som Greenpeace och Corporate Europe Observatory, och även EU-parlamentariker inom bland annat vänstergruppen GUE/NGL och den gröna partigruppen.

Blackrock förvaltade i september 7,8 biljoner dollar (enligt The Guardian) och kritiken mot att bolaget anlitas av EU-kommissionen handlar främst om att de både är storägare i stora oljebolag, men också i storbanker – som i högsta grad berörs av lagstiftningen som EU ska ta fram.

I juli meddelade den oberoende Europeiska ombudsmannen, Emily O’Reilly, som har till uppdrag att utreda misstänka missförhållanden hos EU:s institutioner, att hon tänkte granska uppdraget som kommissionen gett till Blackrock, och på onsdagen presenterades resultatet.

Ombudsmannen anser att EU-kommissionen brustit när det gäller att ta hänsyn till risken för intressekonflikter när de gav uppdraget till Blackrock.

Läs också: Blackrock vinner mark – rådgivare åt Riksbanken

»Att behandla anbudsgivare likvärdigt är viktigt, men att inte beakta vissa kritiska aspekter på rätt sätt när man utvärderar anbudsgivare ligger inte i allmänhetens intresse« säger Emily O’Reilly i ett skriftligt uttalande.

Dessutom var Blackrocks anbud anmärkningsvärt lågt: 228 000 euro för ett uppdrag som kommissionen själv hade beräknat skulle kosta runt 550 000 euro. Att lägga ett så lågt bud kan anses vara ett försök att få påverka lagstiftningen på ett investeringsområde som i hög grad påverkar de egna kunderna, skriver Ombudsmannen. Hon menar att det låga budet borde ha väckt frågor hos EU-kommissionen:

»Frågor borde ha ställts om motiv, prissättningsstrategi och om huruvida interna åtgärder vidtagits inom bolaget för att förhindra intressekonflikter var tillräckliga« skriver ombudsmannen.

Samtidigt anser Emily O’Reilly inte att kommissionen formellt har brutit mot några regler, utan pekar istället på att lagstiftningen på området är alltför svag. Ombudsmannen rekommenderar att EU skärper lagstiftningen som rör finansiell reglering, och därefter skärper kommissionens interna regler för att hantera intressekonflikter i liknande ärenden.

– Vi har ingen makt att utfärda sanktioner, utan granskningen och vår kritik, säger Honor Mahony, pressekreterare hos Ombudsmannen till Dagens Arena.

Eftersom kommissionen inte formellt anses har brutit mot lagar och regler, utfärdar ombudsmannen inte sin skarpaste kritik som rör »maladministration«.

Dagens Arena har varit i kontakt med EU-kommissionens talesperson på området, Daniel Sheridan Ferrie, som hänvisar till ett officiellt uttalande för kommissionen. Där slår man fast att Ombudsmannen inte har funnit något kommissionen välkomnar

«Det här bekräftar vad vi har sagt under hela processen: vi följde reglerna fullt ut och på rätt sätt«.

EU-kommissionen skriver också att de kommer att svara Ombudsmannen före deadline 31 mars, och att Blackrocks delrapport inom uppdraget »inom kort« kommer att offentliggöras.

Daniel Sheridan Ferrie skriver också att de regeländringar som Ombudsmannen föreslår skulle innebära »mycket större politiskt inflytande över reglerna för offentlig upphandling« vilket vore motsatsen till »objektivitet och rättvisa«.

»Målet är just att hindra politiken från att leka med skattebetalarnas pengar« skriver han.

Dagens Arena frågade också, i vändande mejl, om Ombudsmannens beslut ändrar hur EU-kommissionen kommer att hantera Blackrocks studie, och vad de tänker om kritiken som handlar om det osedvanligt låga anbudet från Blackrock, men har inte fått svar.

I en kommentar från Blackrock om Ombudsmannens beslut, uppger bolaget att det var »den tekniska kvaliteten« i Blackrocks anbud som fick kommissionen att välja dem. De säger också att de har försäkrat sig om att inkludera både forskare, civilsamhälle, banker, övervakare och folk från marknaden i sitt arbete med rapporten till kommissionen.

Dagens Arena har tidigare uppmärksammat att Blackrock anlitats av Riksbanken som rådgivare inför utvidgade obligationsköp, som var ett led i att bekämpa coronakrisen.