Att Moderaterna har en lista med statliga bolag som ska säljas under en tredje mandatperiod vid makten är knappast något som Fredrik Reinfeldt vill diskutera mitt i brinnande valrörelse.

På listan, som Dagens Arena skriver om i dag, finns bolag som är en viktig del av den svenska självbilden: Postnord (Posten), Teliasonera och SAS. En försäljning ställer frågor kring hur staten i fortsättningen ska kunna garantera likvärdig samhällsservice i hela Sverige. Ska Posten bli ett nytt Apoteket, där servicen enligt marknadens logik blir bättre i tätort men på sikt kan utarmas i glesbygd?

Dessutom ska Moderaternas lista innehålla en rad andra statliga bolag. Vilka, blir den naturliga följdfrågan till Fredrik Reinfeldt. Sorgebarnet SJ? Kronjuveler som LKAB och Sveaskog?

Under det borgerliga regeringsinnehavet har kritiken stadigt vuxit mot den ökade förekomsten av privatiseringar, utförsäljningar och avknoppningar. Hur vinstintresset och marknadsmekanismer påverkar vården, skolan och omsorgen är en av valrörelsens stora frågor.

Nu påminns väljarna om att ”nya” Moderaterna är ett ideologiskt renlärigt parti som ogillar att samhället har gemensamma ägarintressen. Sedan Reinfeldt och Borg tog över har den statliga bolagsportföljen minskat med drygt 160 miljarder kronor – exklusive försäljningen av Apoteket som har sålts i särskild ordning. Att Moderaterna har en lista med ytterligare försäljningar bekräftar att partiet ogillar välskötta statliga bolag som dels stärker de offentliga finanserna och dels bidrar till den allmänna samhällsnyttan.

De sammantagna utdelningarna i bolag med statligt ägande är nämligen nere på rekordlåga nivåer. 2007 var summan 31,3 miljarder kronor – 2013 hade den sjunkit till 17,7 miljarder. Avkastningen på de statliga bolagen är också högre än de minskade räntor som blir en konsekvens av att statliga bolag säljs så att statsskulden kan betalas av. Det är en för statskassan olycklig utveckling som listan med nya försäljningar kan komma att intensifiera.

Att den svenska borgerligheten ogillar offentligt ägande verkar även påverka förmågan att agera ansvarsfullt. Haveriet och turerna kring köpet av Nuon har grävt onödiga hål i de offentliga finanserna. Avknoppningar med ideologiska skygglappar, som när vårdcentralen Serafen såldes för en spottstyver, framkallar en bild av M-politiker som raljerande försäljare av begagnade bilar – iklädda för trånga kostymer och redo att sälja vad som helst för sakens skull. Och apropå bilar: Avregleringen av Bilprovningen har gjort besiktningen dyrare och krångligare.

Moderaterna vill tydligen i blindo fortsätta på en väg som inte alls leder till marknadens och avregleringens påstådda paradis. Det är knappast goda nyheter för Fredrik Reinfeldt att väljarna påminns om det. Har han ens stöd bland de övriga regeringspartierna?