Foto: Moderaterna
Foto: Moderaterna

»Att man nu föreslår satsningar som regeringen tidigare har föreslagit är givetvis bra, det välkomnar jag«, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Moderaterna vill satsa 200 miljoner kronor per år på att införa lärarassistenter i skolan. Lärarassistenterna ska ta hand om det administrativa arbetet och uppgifter som rör ordning och omsorg enligt förslaget, som lanserades på DN Debatt på måndagen.

Det kan till exempel handla om att skriva veckobrev, kontrollera närvaro, vara rastvakt och övervaka omklädningsrum. Sådana uppgifter utförs i dag av lärare.

»Detta är tid som skulle kunna användas till lärande och till att ge stöd åt dem som behöver det mest«, skriver Moderaterna.

Förutom lärarassistenter ställer sig Moderaterna också bakom regeringens höjning av lärarlönerna med tre miljarder kronor, och föreslår att en central rättning av de nationella proven ska införas.

Båda lärarförbunden stöder förslagen. Lärarnas Riksförbund föreslog lärarassistenter i en debattartikel i Svenska Dagbladet i januari, och Lärarförbundet lade fram ett liknande förslag i DN vid samma tid.

– Lärarförbundet har efterfrågat lärarassistenter och det är bra att Moderaterna nu avsätter pengar i budgeten för det. 200 miljoner kronor per år räcker till en lärarassistent i var sjätte lågstadieskola, så det är främst en symbolisk satsning, men ändå viktig som signal till huvudmännen, säger Maria Rönn, 1:a vice ordförande Lärarförbundet, i ett pressmeddelande.

– Allt det som Moderaterna för fram i dag är sådant som Lärarnas Riksförbund har fört fram tidigare, så det är bara att tacka och ta emot, säger Zoran Alagic, presschef på Lärarnas Riksförbund till Dagens Arena.

Även på politisk nivå finns ett brett stöd för lärarassistenter. För en månad sedan föreslog Centerpartiet en sådan satsning, och Miljöpartiet har tidigare föreslagit mer personal i skolan.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) anser att regeringens lågstadiesatsning kan användas delvis till att anställa lärarassistenter. Regeringen sitter nu i samtal med facken och arbetsgivarna om läraryrkets framtid, den så kallade nationella samlingen.

– Vi diskuterar olika förslag, lärarassistenter är ett som har kommit upp. Vi vill vara överens med parterna innan vi går vidare, säger Gustav Fridolin till Dagens Arena.

Enligt en enkät som Lärarnas tidning gjorde i början av året är även Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna positiva till idén med lärarassistenter.

– Nu kan den nationella samlingen äntligen bli en samling över blockgränserna. Jag förväntar mig att regeringen ser detta som en utsträckt hand och nu bjuder in Moderaterna till de pågående samtalen om läraryrkets attraktivitet, säger Maria Rönn.

Men det är inget som regeringen planerar i dagsläget.

– Vi hoppas att de frågor som tas upp i samtalen är förslag som har bred politisk acceptans. Men just nu är våra samtal med de borgerliga fokuserade på de överenskommelser vi gjort, som utbildning för nyanlända, säger Gustav Fridolin.

Han påpekar också att den budget Moderaterna har lagt innehöll nedskärningar på skolan.

– Att man nu föreslår satsningar som regeringen tidigare har föreslagit är givetvis bra, det välkomnar jag. Men jag avvaktar och ser om det verkligen innebär att man går ifrån den budget som lagts.