inkomstskillnader Bland Sveriges kommuner är skillnaden mellan de som tjänar minst och de som tjänar mest som störst i Danderyd. I kommunen är inkomstskillnaderna lika stora som i Rwanda, visar en ny kartläggning av Charlotta Mellander.

Inkomstskillnaderna i Sveriges mest välbeställda kommuner är stora. Allra störst är skillnaden mellan fattiga och rika i Danderyd, Lidingö, Lund, Täby och Nacka. Det visar en ny kartläggning av Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet.

Som en del i ett större projekt har hon mätt inkomstskillnaderna inom Sveriges kommuner med hjälp av gini-koefficienten. En gini-koefficient på 0 innebär att alla inom en grupp har exakt lika stor inkomst. Om den däremot är 1 sitter en grupp på alla inkomster.

I Danderyd är gini-koefficienten 0,512. Det gör skillnaden mellan fattig och rik lika stor som i Rwanda. I Lidingö är inkomstskillnaden lika stor som i Guatemala och i Lund lika stor som i Peru, visar Charlotta Melander i ett blogginlägg. I Sverige som helhet ligger gini-koefficienten på 0,273 vilket kan jämföras med USA:s 0,461.