Bild: Jeppe Gustafsson/ SCANPIX

ohälsa Var tredje anmälan om arbetssjukdom är kopplad till hur arbetsgivaren organiserar arbetet eller hur relationerna fungerar på arbetsplatsen.

Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på organisatorisk och social arbetsmiljö har ökat med drygt 70 procent sedan 2010, enligt den senaste statistiken från 2015. Det innebär att ungefär vart tredje anmälan om arbetssjukdom är kopplad till hur arbetsgivaren organiserar arbetet och hur relationerna på arbetsplatsen fungerar. Det kan exempelvis handla om alltför mycket arbete, för hög arbetstakt eller konflikter med chefer och medarbetare.

För ett år sedan införde Arbetsmiljöverket nya föreskrifter om just organisatorisk och social arbetsmiljö. Enligt föreskrifterna ska arbetsgivarna exempelvis se till att arbetstagarna inte får en för hög arbetsbelastning och se till att det finns rutiner för hur man ska hantera kränkande särbehandling.

Men enligt nya siffror från Arbetsmiljöverket brister många arbetsgivare i arbetet. Sedan mars förra året har man vid 511 inspektioner funnit brister i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet inom bland annat vård- och omsorgssektorn och skolan.

– Det handlar ofta om att man inte får ihop balansen mellan krav och resurser. Det är också vanligt att det saknas rutiner för att ta emot och introducera nya medarbetare, säger Peter Burman, regionchef på Arbetsmiljöverket.

Han tycker siffrorna visar på att arbetsgivarna behöver jobba mer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– Jag tycker man kan förvänta sig att arbetsgivarna borde ha kommit igång med det här. Dessutom finns det starka incitament för arbetsgivare som har svårt att rekrytera personal att jobba med den här frågan. Genom att förbättra arbetsmiljön gör man arbetsplatsen mer attraktiv.

Alla arbetsgivare är skyldiga att följa föreskrifterna. Och om Arbetsmiljöverket vid sina inspektioner upptäcker att arbetsgivaren brister i arbetet finns en risk att arbetsgivaren får betala vite om man inte rättar till bristerna.