“Det börjar gränsa till någon form av polisstatsmetoder.” Efter Arena Idés rapport om Reva följer en mycket hård kritik från Centrum mot rasisms ordförande Kalle Larsson.

Vad tycker du om det som avslöjas i Arena Idés rapport som visar att polisen undersöker personer endast på grund av deras utseende och i många fall utan att lämna dokumentation efter?
– Det här bekräftar det som en del av oss varit oroliga för länge. Att den inre utlänningskontrollen och hela REVA-projektet, för de är sammankopplade, utgår ifrån en rasistisk praxis från svensk polis och svenska myndigheter. Man behandlar människor olika beroende på deras utseende. Det är ju själva definitionen av att agera diskriminerande eller rasistiskt om man vill välja ett annat ord.

På vilket sätt borde kontrollerna ändras?
– Man ska inte kontrollera personer om det inte finns en brottsmisstanke och brottsmisstanken kan egentligen inte vara att en person eventuellt befinner sig illegalt i landet. Det är en så vag brottsmisstanke som per automatik innebär en diskriminering av personer med utseende som inte är ”helvitt” och traditionellt svenskt.

– De här inre utlänningskontrollerna måste tas bort och ersättas med att man granskar människor i samband med att de är misstänkta för någon brottslighet och inte bara att de uppehåller sig i landet.

Dagens Arena har tittat på regleringsbreven för 2013 och 2014 och de ser identiska ut. Under kapitlet verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut skriver regeringen såhär: “Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården ska i samverkan effektivisera arbetet med att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut med syfte att, i förhållande till verksamhetsåret 2013/2012, påtagligt öka antalet verkställda beslut avseende personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagande.”

Vad säger du om att regleringsbreven ser likadana ut i år som tidigare år?
– Det är helt oförsvarbart. Här har en bred opinion pekat på hur de här inre utlänningskontrollerna grundar sig på ett rasistiskt bemötande utav människor. Opinionen som väcktes var väldigt entydig från ministerhåll, olika intresseorganisationer och inte minst väldigt många av de som drabbades eller riskerade att drabbas av de här kontrollerna. Den samlade effekten av det borde förstås vara att man helt och hållet förändrar sitt arbetssätt och inte använder sig av denna typ av diskriminerande praxis i fortsättningen.

– Nu gör man precis tvärtom och låtsas ändra sig men i praktiken fortsätter allt som tidigare och då tror man att vi ska låta oss luras av det. Det är dags igen att väcka den opinion som har slumrat till och genomföra nya opinionsbildande protestaktioner mot den här verksamheten.

Hade du förväntat dig en förändring av regleringsbreven?
– Det är svårt att svara på. Jag hade hoppats, men efter många års erfarenhet från EU-parlamentet och regeringskorridorerna var jag inte förvånad över att man tänker fortsätta på samma sätt. Däremot är jag bedrövad, det är ett uppenbart exempel på att man inte lyssnar alls på de väldigt starka opinioner som krävde en förändring.

Vad säger du om att folk blir granskade grundat bara på deras utseende och sedan inte får reda på varför de blivit undersökta?
– Att man granskar en person bara grundat på utseendet är ju själva definitionen av en rasistisk åtgärd och borde inte få förekomma i svensk myndighets praxis vare sig av polis eller någon annan myndighet. Om man dessutom inte får veta hur det här går till eller varför, börjar det gränsa till någon form av polisstatsmetoder. Att poliserna tydligen alltid har rätt att göra vad som helst utan att behöva redovisa sina skäl eller sina misstankar om personen. Det är totalitärt att agera på det viset.

– Nu drabbar det personer med utseende som inte är ”traditionellt svenskt” och det är klart att de personerna i många fall inte har samma möjlighet att protestera. Då är det viktigt att vi som kan göra våra röster hörda faktiskt protesterar, för det här är i förlängningen metoder som kan drabba långt fler än de som drabbas i dag.

Vad drar du för slutsatser annars av rapporten?
– Protesterna mot den här rasistiska verksamheten måste väckas till liv igen. De partier som sitter i regeringsställning bär ett väldigt tungt ansvar. De måste se till att ge ett tydligt besked till polismyndigheten och Migrationsverket att inte använda sig av sådana här metoder.

– Det är inte bara ett ansvar som ligger på regeringspartierna utan även de rödgröna partierna, var och en för sig och tillsammans, borde gå ut med ett tydligt ställningstagande inför valet och meddela att om det blir ett regeringsskifte så kommer man omedelbart att avbryta den här formen av rasistisk och diskriminerande praxis gentemot människor.