Den nuvarande leverantören Capio har kunnat kontrollera information om S:t Göran till de andra anbudsgivarna under upphandlingen, enligt Socialdemokraterna.
– Risken är därmed överhängande att konkurrensneutraliteten åsidosatts, skriver Dag Larsson (S) i ett pressmeddelande.

Den nuvarande leverantören Capio vann rekordupphandlingen av driften av S:t Görans akutsjukhus i Stockholm. Det står klart efter hälso- och sjukvårdsnämndens möte på tisdagen.

Bolaget ska driva sjukhuset för 120 miljoner kronor mindre än förra året. Avtalet löper över tre mandatperioder fram till år 2025 och värt minst 16 miljarder kronor.

Upphandlingen har tidigare kritiserats för att vara en ren lägsta-pris-upphandling. Enligt företaget Praktikertjänst, som tidigare drog sig ur upphandlingen, värderas kvaliteten endast till cirka tre procent medan priset avgör resten.

Socialdemokraterna är kritiska till upphandlingen och menar att risken är stor att den inte har gått rätt till.
– Moderaterna har inte kunnat garantera att alla anbudsgivarna behandlats lika genom att den nuvarande leverantören, som också var anbudsgivare i upphandlingen, har kunnat kontrollera information om bolaget och verksamheten till de andra anbudsgivarna. Det är information som varit avgörande för att kunna lämna pris på verksamheten, skriver socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Dag Larsson i ett pressmeddelande.

– Detta är tyvärr bara en i raden av upphandlingar där Moderaterna brustit. Vi valde att lägga ner våra röster eftersom Moderaterna inte kunnat säkerställa att principerna om transparens och likabehandling har följts vid genomförandet av upphandlingen. Risken är därmed överhängande att konkurrensneutraliteten åsidosatts, skriver Dag Larsson.