Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Marknadshyror är inte rätt väg framåt, anser tf bostadsminister Per Bolund. Han är besviken på att Fastighetsägarna hoppade av samtalen om hyressättningen.

Fastighetsägarna Sveriges förslag om ett nytt system för hyressättning med friare marknadshyror som avtalas direkt mellan hyresgäster och hyresvärd är inget som den tillförordnade bostadsministern Per Bolund (MP) ställer sig bakom.

– Vi tror inte att marknadshyror är rätt väg framåt. Det skulle leda till kraftiga hyreshöjningar och skapa en väldigt stor oro bland hyresgästerna, och det är inte något vi vill bidra till, säger han till Dagens Arena.

Per Bolund tog i dag emot Claes Stråths rapport om hyressättningen, som bland annat innehåller förslag på en tidsgräns för förhandlingar på tre månader, och en utvidgning av systemet med presumtionshyror.

– Jag tycker att det är positivt att det kommer fram så konstruktiva förslag, och att det är starka parter som står bakom, säger Per Bolund.

Hyresgästföreningen och SABO, branschorganisationen för allmännyttiga bostadsföretag, står båda bakom förslagen. Men Fastighetsägarna Sverige lämnade förhandlingarna för en vecka sedan i protest mot att man inte fick gehör för sitt förlag på en förändring av hyressättningssystemet.

– Jag är besviken över att Fastighetsägarna valde att hoppa av samtalen och inte ville vara med och bidra till konstruktiva lösningar. Jag hade gärna sett att de var med och diskuterade förändringar inom det befintliga systemet, i stället vill de ha ett helt annat system, säger Per Bolund.

De förslag i rapporten som kräver politiska beslut kommer nu att analyseras inom regeringskansliet, och även föras vidare till de bostadspolitiska samtal som regeringen för med delar av oppositionen.