Foto: Daniel Mott

Max tre månaders förhandlingar och en oberoende skiljenämnd är några av förslagen i den nya rapport om hyressättningen som lämnades till regeringen i dag. Men Fastighetsägarna står inte bakom förslagen.

För två månader sedan fick Medlingsinstitutets tidigare generaldirektör Claes Stråth i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur systemet med hyressättning kan utvecklas. Sedan dess har han lett förhandlingar mellan Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och SABO, branschorganisationen för allmännyttiga bostadsföretag.

– Vi fick väldigt kort tid på oss och det var lågt ställda förväntningar på vad som kunde åstadkommas. Men jag är överraskad över att vi på så kort tid kunde ta fram så många förslag, säger Claes Stråth.

I rapporten föreslås bland annat ett skiljeförfarande, där en oberoende nämnd avgör tvister mellan parterna. Dessutom föreslås en tidsgräns för hyresförhandlingar på tre månader, för att göra förhandlingarna mer effektiva.

– Det tror jag gagnar alla parter, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Ett annat förslag är en utredning om systemet med presumtionshyror kan utvidgas till att gälla även vindar och andra lokaler som byggts om till lägenheter. Presumtionssystemet innebär i dag att hyresvärden och den lokala hyresgästorganisationen kan avtala om högre hyror för nyproducerade hyresrätter, så att hyran täcker hyresvärdens produktionskostnader.

Rapporten föreslår också en utredning för att se om det finns behov av en officiell hyresstatistik, så att hyressättningen blir mer transparent.

Både Hyresgästföreningen och SABO ställer sig bakom förslagen i rapporten, som presenterades i dag för finansminister Magdalena Andersson (S) och finansmarknadsminister Per Bolund (MP), som tillfälligt har tagit över ansvaret för bostadspolitiken efter Mehmet Kaplans (MP) avgång.

Men Fastighetsägarna Sverige, branschorganisation för privata fastighetsägare, hoppade av förhandlingarna för en vecka sedan. De vill ha ett helt nytt system för hyressättning med friare marknadshyror som avtalas direkt mellan hyresgäster och hyresvärd, och tycker inte att förslagen på förändringar uppfyller syftet.

– Det är inga dåliga förslag, det blir tydligare förhandlingar med dem. Men det löser inte de centrala frågeställningarna, nämligen bristen på hyresbostäder, bostadsbyggandet och rörligheten på bostadsmarknaden, säger Reinhold Lennebo, vd för Fastighetsägarna.

För att lösa bostadsbristen krävs enligt Fastighetsägarna politiska beslut, som går mot en reformering av hyressättningen.

– Det får ta lång tid, det viktiga är att ge en signal om att vi ska förändra systemet på sikt. Den saknas helt i den här rapporten, säger Reinhold Lennebo.

Fastighetsägarna står därför inte bakom rapporten. Hur stort genomslag förslagen får är alltså oklart.

– Inom allmännyttan kommer de få genomslag, även om det så klart kräver en del arbete. Men när det gäller den privata sidan kan man bara spekulera om effekterna, säger Claes Stråth.

Fastighetsägarna Sverige representerar bara en del av de privata fastighetsägarna, omkring 17 000 är medlemmar i branschorganisationen av totalt 75 000 privata fastighetsägare. Hyresgästföreningen planerar att gå vidare med förslagen även på den privata sidan, trots Fastighetsägarnas avhopp.

– Vi tycker att det är väldigt tråkigt och anmärkningsvärt att de hoppade av. Det vi har diskuterat är frågor de själva drivit, som effektivare förhandlingar. Men vi kommer att vända oss till dem ändå, det kommer en ny förhandlingsomgång 2017, säger Erik Elmgren.